Điều chỉnh kích thước chữ

Thay đổi hình thức đào tạo hệ cao đẳng, trung cấp nghề

(CLO) Đây là nội dung văn bản của Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp (Bộ LĐ-TB & XH) vừa gửi Sở LĐ-TB & XH hướng dẫn, các địa phương thống nhất sử dụng các văn bản trong thực hiện đào tạo.

Báo nói Công luận
Thay đổi hình thức đào tạo hệ cao đẳng, trung cấp nghề nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người học. Ảnh minh họa

Thay đổi hình thức đào tạo hệ cao đẳng, trung cấp nghề nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người học. Ảnh minh họa

Cụ thể, Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp đề nghị Sở LĐ-TB & XH các địa phương nghiên cứu các văn bản hiện hành để hướng dẫn các đơn vị, tổ chức thực hiện đúng theo nội dung văn bản.

Thứ nhất, về mẫu văn bằng, chứng chỉ: Thống nhất sử dụng mẫu chứng chỉ sơ cấp, mẫu chứng chỉ đào tạo đã được sửa đổi tại Thông tư 34/2018 của Bộ LĐ-TB & XH. Bỏ nội dung “Hình thức đào tạo” trong mẫu bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp ban hành theo Thông tư 10/2017 (đã sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 34/2018) của Bộ LĐ-TB&XH.

Theo đó, Sở LĐ - TB & XH hướng dẫn các cơ sở tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tổ chức tuyển sinh, đào tạo nghề đạt, vượt chỉ tiêu kế hoạch hàng năm. Đặc biệt, phải quan tâm phát triển các chương trình, khóa, gói đào tạo thích ứng, đáp ứng nhu cầu của người học.

Thuận tiện cho việc đào tạo theo hình thức vừa làm, vừa học, đào tạo từ xa, đào tạo trực tuyến, đào tạo tại doanh nghiệp... để đáp ứng thị trường lao động cho xã hội.

Từ đó, có những biện pháp tăng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo cụ thể phù hợp với các địa phương. Qua đó, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, như miễn giảm học phí, tín dụng học sinh, sinh viên... nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người học được học ở mọi địa hình khác nhau.

Theo đó, mở rộng việc thực hiện đào tạo theo phương thức tích lũy mô-đun, tín chỉ. Các địa phương cần tăng cường kiểm tra và báo cáo việc tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo nghề nghiệp về: Điều kiện tổ chức đào tạo thường xuyên, công khai chương trình đào tạo, học phí, ký hợp đồng đào tạo, cấp chứng chỉ đào tạo và báo cáo kết quả thực hiện để sở giáo dục các tỉnh nắm được và có kế hoạch triển khai hiệu quả hơn.

Lương Minh