Điều chỉnh kích thước chữ

Thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

(CLO) Ngày 14/12, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2070/QĐ-TTg về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

Audio
Ông Trần Duy Đông làm thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, thay thế ông Vũ Đại Thắng chuyển công tác

Ông Trần Duy Đông làm thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, thay thế ông Vũ Đại Thắng chuyển công tác

Theo Quyết định, Thủ tướng thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ như sau: Ông Trần Duy Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thay thế ông Vũ Đại Thắng chuyển công tác; ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thay thế ông Lê Khánh Hải chuyển công tác; ông Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông thay thế ông Nguyễn Thành Hưng nghỉ hưu theo chế độ.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam thay thế ông Nguyễn Thành Lương nghỉ hưu theo chế độ; ông Nguyễn Minh Hiển, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam thay thế ông Trần Minh Hùng theo phân công công tác.

Ông Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thay thế ông Nguyễn Anh Tuấn theo phân công công tác.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 Thế Vũ