Điều chỉnh kích thước chữ

Thêm đối tượng bắt buộc phải kê khai tài sản

(CLO) Từ hôm nay (20/12), cán bộ, công chức; người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ Phó trưởng phòng trở lên… sẽ phải có nghĩa vụ kê khai tài sản hằng năm.

Audio
Kiểm lâm viên cũng nằm trong đối tượng phải kê khai tài sản. Ảnh minh họa

Kiểm lâm viên cũng nằm trong đối tượng phải kê khai tài sản. Ảnh minh họa

Ngày 30/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Nghị định 130/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/12/2020 và thay thế Nghị định 78/2013/NĐ-CP.

Theo đó, thay vì quy định minh bạch tài sản, thu nhập, Nghị định 130 quy định về việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Trong đó, những người có nghĩa vụ kê khai hằng năm gồm: Các ngạch công chức và chức danh: Chấp hành viên, điều tra viên, kế toán viên, kiểm lâm viên, kiểm sát viên, kiểm soát viên ngân hàng, kiểm soát viên thị trường, kiểm toán viên, kiểm tra viên của Đảng, hải quan, thuế, thanh tra viên, thẩm phán.

Những người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ Phó trưởng phòng trở lên công tác trong một số lĩnh vực như: Tổ chức tuyển dụng, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức; Quản lý các đối tượng nộp thuế; Thanh toán bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; Quản lý thị trường…

Ngoài ra, người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; người giữ chức vụ từ Giám đốc sở và tương đương trở lên cũng nằm trong diện phải có nghĩa vụ kê khai hằng năm.

Đồng thời, Điều 20 Nghị định này nêu rõ: Người có nghĩa vụ kê khai mà tẩu tán, che giấu tài sản, thu nhập, cản trở hoạt động kiểm soát tài sản, thu nhập, không nộp bản kê khai sau 2 lần được đôn đốc bằng văn bản thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý bằng một trong các hình thức cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, bãi nhiệm, buộc thôi việc, giáng cấp bậc quân hàm, giáng cấp bậc hàm.

Như vậy, từ hôm nay (20/12), đối tượng cán bộ, công chức trong đó có kiểm lâm viên, kiểm sát viên, kiểm soát viên ngân hàng, quản lý thị trường... sẽ phải kê khai tài sản hàng năm theo Nghị định 130/2020/NĐ-CP.

Thế Vũ