Điều chỉnh kích thước chữ
Dự án Xử lý cấp bách các công trình đê điều tỉnh Hải Dương:

Thi công ồ ạt, “phớt lờ” chỉ đạo của cơ quan chức năng!

(NB&CL) Mặc dù Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương đã có quan điểm rõ ràng và yêu cầu chủ đầu tư là BQLDA Đầu tư xây dựng tỉnh thực hiện nghiêm các yêu cầu trong Dự án Xử lý cấp bách các công trình đê điều bị sự cố do ảnh hưởng của bão, lũ năm 2017.

Báo nói Công luận

Nhưng đơn vị này đã phớt lờ, tiếp tay cho các doanh nghiệp thi công đổ đất không đảm bảo chất lượng công trình.

Dự án Xử lý cấp bách các công trình đê điều bị sự cố do ảnh hưởng của bão, lũ năm 2017 với mục tiêu đầu tư xử lý cấp bách các công trình đê điều bị sự cố do ảnh hưởng bão, lũ các năm gần đây, đặc biệt do ảnh hưởng của bão, lũ, bất thường năm 2017 trên địa bản tỉnh Hải Dương để đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, đáp ứng yêu cầu phòng chống lũ, bão lâu dài.

Nhiều khối lượng đất đồi đã được sử dụng làm đê khi chưa được sự chấp thuận của cơ quan chức năng.

Nhiều khối lượng đất đồi đã được sử dụng làm đê khi chưa được sự chấp thuận của cơ quan chức năng.

Quy mô đầu tư gồm 17 gói thầu trên địa bàn các huyện Kim Thành, Thanh Hà, Ninh Giang, Tứ Kỳ và TP. Hải Dương. Cụ thể, xử lý cấp bách tuyến đê hữu sông Thái Bình đoạn từ K44+700 – K49+715 huyện Tứ Kỳ; Xử lý cấp bách tuyến đê hữu sông Rạng đoạn từ K8+170 – K9+600 huyện Thanh Hà; Tuyến đê hữu sông Rạng từ K13+000-K15+000 huyện Thanh Hà… với tổng mức đầu tư 156 tỷ đồng từ nguồn dự phòng Ngân sách Trung ương năm 2018 là 150 tỷ đồng; Ngân sách địa phương là 6 tỷ đồng.

Theo Quyết định 2036/QĐ ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh Hải Dương, hạng mục công trình, vị trí, chủng loại vật liệu trong các dự án phải đảm bảo chủng loại đất đắp là đất thịt. Tuy nhiên, lấy lý do việc mua đất thịt theo thiết kế đã duyệt đắp đê của các gói thầu gặp khó khăn do nguồn cung cấp đất thịt trên thị trường khan hiếm và khối lượng đắp đê lớn nên Chủ đầu tư và các đơn vị thi công đã đề nghị điều chỉnh, bổ sung, chủng loại vật liệu đất có chất lượng tương đương, đảm bảo các chỉ tiêu kĩ thuật thay thế đất thịt theo thiết kế đắp đê.

Nhiều khối lượng đất đồi đã được sử dụng làm đê khi chưa được sự chấp thuận của cơ quan chức năng.

Nhiều khối lượng đất đồi đã được sử dụng làm đê khi chưa được sự chấp thuận của cơ quan chức năng.

Qua đó, ngày 26/9/2019, BQLDA Đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương có Tờ trình 1263/TTr-BQLDA gửi UBND tỉnh Hải Dương xem xét phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủng loại vật liệu đất đắp đê đối với dự án nói trên. Tiếp đó, ngày 4/10/2019 đơn vị này có văn bản gửi Sở NN và PTNT với nội dung: “… Căn cứ nội dung biên bản cuộc họp liên ngành và các đơn vị liên quan ngày 19/9/2019 về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các hạng mục công trình đắp đê trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2019; Thực tế hiện nay khối lượng đất đắp đê lớn trên 300.000m3 nên để đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ và hoàn thành khối lượng đắp đê đối với các gói thầu, đề nghị Sở NN & PTNT cho ý kiến về việc điều chỉnh, bổ sung chủng loại vật liệu đắp đê có chất lượng tương đương để thay thế cho đất thịt”.

Phản hồi văn bản trên, ngày 14/10/2019 Sở NN & PTNT tỉnh Hải Dương có công văn 1686/SNN-KHTC gửi BQLDA Đầu tư xây dựng nêu rõ: “Nhất trí với đề xuất của BQLDA về việc điều chỉnh đất đắp đê từ đất thịt sang loại đất có các chỉ tiêu cơ lý tương đương, phải đảm bảm theo TCVN 8217:2009 – Đất công trình thủy lợi – Phân loại”.

Đặc biệt, văn bản yêu cầu chủ đầu tư “chỉ đạo đơn vị tư vấn khảo sát mỏ đất dự kiến khai thác để sử dụng vào công trình và lập báo cáo về trữ lượng và chất lượng của mỏ đất. Đảm bảo trữ lượng đất đủ để đáp ứng cho nhu cầu của dự án, chất lượng đất đảm bảo các tiêu chí cơ lý về khối lượng thể tích thô, độ ẩm đất đắp, hàm lượng hạt có đường kính >0,1 (mm): < 75% khối lượng khô… Yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghiêm công tác quản lý chất lượng vật tư vật liệu trước khi đưa vào sử dụng theo quy định. Vật liệu trước khi được đưa vào sử dụng phải được thí nghiệm xác định chỉ tiêu cơ lý”.

74470648_539746113258805_8545883466087006208_n

Tiếp đó, ngày 17/10/2019, UBND tỉnh Hải Dương mới có văn bản gửi Sở NN & PTNT tỉnh Hải Dương phúc đáp Tờ trình 1263 của BQLDA đầu tư xây dựng tỉnh; giao Sở NN & PTNT chủ trì cùng các Sở, ngành, đơn vị có liên quan kiểm tra, xem xét cụ thể nội dung đề nghị trên.

Những chỉ đạo sát sao là vậy, nhưng theo ghi nhận của phóng viên tại một số điểm của dự án, chủ đầu tư đã không thực hiện các bước theo tinh thần nội dung các văn bản, để cho các đơn vị thi công ồ ạt khoảng gần 1 tháng nay, với khối lượng hàng nghìn m3 đất đồi đổ dọc một số tuyến đê mà chưa hề có báo cáo khảo sát mỏ đất, báo cáo trữ lượng và chất lượng theo quy định. Tình trạng này xảy ra đồng nghĩa với công tác kiểm tra, kiểm soát nguồn gốc đất thay thế đang bị thả nổi. 

Thừa nhận sự việc trên, ông Nguyễn Anh Sơn - Trưởng phòng 3 - BQLDA đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương cho biết: “Hiện khối lượng đất trên đang đắp thử, nếu sau khi kiểm tra, đánh giá không đủ các tiêu chuẩn sẽ yêu cầu bóc lên đắp lại nhưng theo trực quan thì tôi thấy là đủ. Thực tế, chúng tôi chỉ kiểm tra chất lượng đầu vào chứ theo văn bản cần phải có mỏ thì khác nào đánh đố”.  

Trao đổi qua điện thoại với phóng viên, ông Trần Văn Quân, Giám đốc Sở NN & PTNT Hải Dương khẳng định: “Việc chủ đầu tư để đơn vị thi công đổ đất khi chưa khảo sát, đánh giá thí nghiệm mỏ đất là không đúng. Sở sẽ chỉ đạo cho kiểm tra ngay”.

Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Thành Vinh