Điều chỉnh kích thước chữ

Thị trường chứng khoán Việt Nam dự kiến đón nhận 1,2 tỷ USD vốn nước ngoài

(CL) Nếu được FTSE và MSCI nâng hạng, trong thời gian tới, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam dự kiến đón nhận 1,2 tỷ USD vốn nước ngoài.

Audio
Nếu được nâng hạng trong thời gian tới, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam dự kiến đón nhận 1,2 tỷ USD vốn nước ngoài (Ảnh minh họa)

Nếu được nâng hạng trong thời gian tới, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam dự kiến đón nhận 1,2 tỷ USD vốn nước ngoài (Ảnh minh họa)

Theo thống kê của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), hiện có khoảng 27 quỹ hoán đổi danh mục (ETF) đang đầu tư thụ động dựa theo chỉ số FTSE Emerging Markets, với tổng số vốn hóa lên tới 76,4 tỷ USD. Quỹ ETF lớn nhất là quỹ Vanguard FTSE Emerging Markets với vốn hóa lên tới 61,19 tỷ USD. Trường hợp Việt Nam được FTSE xem xét nâng hạng lên thị trường mới nổi hạng 2 vào tháng 3/2020 sau khi Luật chứng khoán sửa đổi được thông qua trong kỳ họp thứ 8 của Quốc hội khóa 14, BVSC ước tính sẽ có khoảng ít nhất 375,34 triệu USD vốn đầu tư thụ động từ các quỹ ETF sẽ được rót vào thị trường chứng khoán Việt Nam trong các kỳ các quỹ ETF tái cơ cấu danh mục sau tháng 3/2020.

Còn với Công ty cung cấp các công cụ phân tích thị trường tài chính (MSCI), các tiêu chí để được MSCI công nhận là thị trường mới nổi sẽ khắt khe hơn so với các tiêu chí khi FTSE xem xét nâng hạng TTCK Việt Nam lên mới nổi hạng hai. Dù có thể đến năm 2020 TTCK Việt Nam mới được MSCI xem xét nâng hạng lên thị trường chứng khoán mới nổi, nhưng việc xem xét các mã đủ điều kiện của MSCI cũng là việc cần thiết. Nếu chính thức được MSCI nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi, thì theo ước tính, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ đón nhận khoảng 857,76 triệu USD dòng vốn thụ động.

Như vậy, khi TTCK Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nối, thị trường có thể thu hút thêm trên 1,2 tỷ USD từ các quỹ hiện đang tracking theo hai chỉ số FTSE và MSCI. Được nâng hạng sẽ tạo ra bối cảnh tốt để dòng tiền ngoại sẽ tiếp tục chảy vào thị trường Việt Nam.

Phương Linh