Điều chỉnh kích thước chữ

Thiếu tướng Bùi Hải Sơn làm Quyền Trưởng BQL Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

(CLO) Thiếu tướng Bùi Hải Sơn vừa được Thủ tướng Chính phủ giao quyền Trưởng ban Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Audio
Thiếu tướng Bùi Hải Sơn (người đứng). Ảnh: TL

Thiếu tướng Bùi Hải Sơn (người đứng). Ảnh: TL

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 1009/QĐ-TTg giao Quyền Trưởng ban Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với đồng chí Thiếu tướng Bùi Hải Sơn, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thiếu tướng Bùi Hải Sơn sinh năm 1963, quê quán tỉnh Phú Thọ. Ông là Tiến sĩ kỹ thuật.

Trước đó, Thiếu tướng Bùi Hải Sơn là Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Năm 2018, ông được bổ nhiệm làm Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ông phụ trách lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác như: Y tế, kỹ thuật, khoa học và công nghệ, an ninh, nghi lễ, đón tiếp tuyên truyền.

Thế Vũ