Điều chỉnh kích thước chữ

Thời hạn lập quy hoạch cảng hàng không, sân bay không được quá 3 tháng

(CLO) Theo Nghị định 05/2021/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành về quản lý, khai thác cảng hàng không sân bay, thời hạn xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch cảng hàng không, sân bay không được quá 3 tháng.

Audio
Nghị định 05/2021/NĐ-CP quy định thời hạn xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch cảng hàng không, sân bay không quá 3 tháng và theo nhiệm vụ lập quy hoạch được duyệt. Ảnh minh họa

Nghị định 05/2021/NĐ-CP quy định thời hạn xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch cảng hàng không, sân bay không quá 3 tháng và theo nhiệm vụ lập quy hoạch được duyệt. Ảnh minh họa

Cụ thể, Nghị định 05/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10/3/2021 quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay tại Việt Nam gồm: quy hoạch và thực hiện quy hoạch cảng hàng không sân bay. Mở, đóng cảng hàng không, sân bay. Nguyên tắc và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến quản lý, khai thác cảng hàng không sân bay;...

Trong đó, thời hạn xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch cảng hàng không, sân bay không quá 3 tháng. Thời hạn lập quy hoạch cảng hàng không, sân bay theo nhiệm vụ lập quy hoạch được duyệt.

Ủy ban nhân dân các cấp nơi có cảng hàng không, sân bay có trách nhiệm phối hợp thực hiện quy hoạch, xác định ranh giới, mốc giới, tổ chức cắm biển công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia theo quy định và bảo vệ mốc giới cảng hàng không, sân bay.

Xác định ranh giới khu vực lân cận cảng hàng không, sân bay. Phê duyệt quy hoạch và cấp phép các công trình quảng cáo theo quy định của pháp luật về quảng cáo. Bảo đảm an ninh, an toàn hàng không, môi trường tại khu vực lân cận của cảng hàng không, sân bay.

Về nguyên tắc quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay phải bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; bảo đảm an ninh, an toàn hàng không. Bảo đảm phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cơ quan quản lý nhà nước tại cảng hàng không, sân bay và giữa các cơ quan, đơn vị hàng không dân dụng với quân sự tại sân bay dùng chung dân dụng và quân sự.

Trường hợp nhà nước cần trưng dụng một phần hoặc toàn bộ kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay, nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về trưng mua, trưng dụng tài sản.

Công trình thuộc kết cấu hạ tầng hàng không, sân bay được kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất và bảo trì đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn thiết kế, tiêu chuẩn khai thác áp dụng, tài liệu khai thác đã được ban hành.

Việc quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do nhà nước đầu tư, quản lý và tài sản kết cấu hạ tầng hàng không gắn với mặt đất, mặt nước chưa tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thì thực hiện theo pháp luật về quản lý tài sản công.

Người khai thác cảng hàng không, sân bay trực tiếp khai thác sân bay trừ các công trình do doanh nghiệp bảo đảm hoạt động bay khai thác; chịu trách nhiệm đảm bảo toàn bộ các hoạt động khai thác, an ninh, an toàn tại sân bay và được cấp Giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không, sân bay.

Bảo đảm dây chuyền hoạt động cảng hàng không, sân bay thống nhất, đồng bộ, liên tục, hiệu quả và chất lượng dịch vụ, cạnh tranh lành mạnh, văn minh, lịch sự, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động hàng không dân dụng cảng hàng không, sân bay.