Điều chỉnh kích thước chữ

Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng: Tín dụng trong các lĩnh vực rủi ro được kiểm soát chặt chẽ

(CLO) Người đứng đầu ngành ngân hàng cho hay, thời gian qua NHNN đã tăng cường hoạt động thanh tra, giám sát các ngân hàng tiềm ẩn rủi ro. Tỷ trọng, tốc độ tăng tín dụng trong các lĩnh vực rủi ro này được kiểm soát chặt chẽ.

Báo nói Công luận

NHNN đã chỉ đạo quyết liệt để xử lý vấn đề sở hữu chéo trực tiếp lẫn nhau (Ảnh TL) 

 Đến năm 2020 phải xử lý dứt điểm các vấn đề về sở hữu chéo

 Trong phiên trả lời chất vấn các đại biểu Quốc hội, ngày 1/11/2018, Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng đã trả lời về vấn đề sở hữu chéo và kiểm soát tín dụng vào thị trường chứng khoán, các dự án BT, BOT.

 Về sở hữu chéo, theo Thống đốc số cặp TCTD trực tiếp sở hữu nhau giảm từ 7 cặp năm 2012 xuống còn 1 cặp, sở hữu cổ phần trực tiếp lẫn nhau giữa ngân hàng và doanh nghiệp giảm từ 56 cặp năm 2012 xuống còn 2 cặp tại 2 ngân hàng thương mại cổ phần. Hiện nay, số lượng TCTD có cổ đông tổ chức sở hữu cổ phần vượt 15% vốn điều lệ giảm từ 19 TCTD năm 2012 xuống còn 4 TCTD.

Vừa qua, NHNN đã chỉ đạo quyết liệt để xử lý vấn đề sở hữu chéo trực tiếp lẫn nhau. Tuy nhiên, do việc thoái vốn còn phụ thuộc vào việc tìm đối tác, và thứ hai nữa là nắm giữ vốn ở các ngân hàng chủ yếu là các doanh nghiệp nhà nước đang thực hiện lộ trình cơ cấu lại, cổ phần hóa nên cũng phải chọn thời điểm, giá cả để đảm bảo lợi ích của Nhà nước.

"Những vấn đề này, NHNN đã nhận biết và theo chỉ đạo của Chính phủ tại đề án 1058, chúng tôi đã yêu cầu các TCTD này và xây dựng lộ trình phương án cơ cấu lại từng ngân hàng từ nay đến năm 2020 phải xử lý dứt điểm các vấn đề về sở hữu chéo cũng như sở hữu vượt quy định" - ông Lê Minh hưng cho biết.

 Còn nhớ, tại phiên trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội hồi tháng 11/2017 về tình trạng sở hữu chéo, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng cho biết, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo và giám sát các tổ chức tín dụng đẩy nhanh xử lý sở hữu chéo qua việc chuyển nhượng, thoái vốn, mua bán, sáp nhập…

Sở hữu cổ phần và sở hữu chéo đã giải quyết cơ bản, tình trạng nhóm cổ đông thao túng ngân hàng được nhận diện, xử lý, tình trạng ngân hàng đã minh bạch hơn. Không còn các cá nhân sở hữu trên 5% vốn điều lệ tại các ngân hàng thương mại cổ phần. Số cặp tổ chức tín dụng sở hữu chéo trực tiếp lẫn nhau đã giảm từ 7 cặp xuống còn 2 cặp. Số tổ chức tín dụng có cổ đông sở hữu chiếm trên 15% từ 19 tổ chức tín dụng còn 4 tổ chức tín dụng.

 NHNN tăng cường hoạt động thanh tra, giám sát các ngân hàng tiềm ẩn rủi ro (Ảnh TL)

 Kiểm soát chặt tín dụng tiềm ẩn rủi ro

 Về vấn đề tín dụng chảy vào các lĩnh vực như chứng khoán, bất động sản, dự án BT, BOT. Theo Thống đốc, dư nợ tín dụng với kinh doanh bất động sản đến cuối tháng 8/2018 tăng 5,2% so với đầu năm, thấp hơn tốc độ tăng trưởng tín dụng chung toàn ngành, tín dụng BĐS chiếm tỷ trọng khoảng 7,4%. Trong khi cùng kỳ năm 2017 tín dụng bất động sản tăng 9,79% và chiếm tỷ trọng khoảng 6,7%.

Dư nợ tín dụng với các dự án BT, BOT tăng khoảng 6,5% chỉ chiếm tỷ trọng 1,6% tổng tín dụng; trong khi cùng kỳ năm ngoái tăng khoảng 9%, chiếm tỷ lệ 1,57%. Dư nợ đầu tư kinh doanh chứng khoán tăng 1,7% so với cuối năm 2017 và chỉ chiếm tỷ trọng 0,36%.

Người đứng đầu ngành ngân hàng khẳng định, cơ quan quản lý tiền tệ đã "nhất quán kiểm soát chặt tín dụng tiềm ẩn rủi ro bằng ban hành văn bản pháp luật, tăng hệ số tỷ lệ an toàn vốn trong cho vay bất động sản. Cùng đó, tăng cường hoạt động thanh tra, giám sát các ngân hàng tiềm ẩn rủi ro. "Tỷ trọng, tốc độ tăng tín dụng trong các lĩnh vực rủi ro này được kiểm soát chặt chẽ" - ông nhấn mạnh.

 Đức Minh