Điều chỉnh kích thước chữ

Thống nhất tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với các ngoại tệ khác

(CLO) Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa có thông báo tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với các ngoại tệ khác áp dụng trong thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ thống nhất trên phạm vi toàn quốc trong tháng 3/2019.

Báo nói Công luận
Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với 1 USD (đôla Mỹ) trong tháng 3 sẽ là 22.893 đồng (Ảnh minh họa)

Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với 1 USD (đôla Mỹ) trong tháng 3 sẽ là 22.893 đồng (Ảnh minh họa)

Cụ thể: 1 USD (đôla Mỹ) = 22.893 đồng, 1 EURO (đồng tiền chung Châu Âu) = 26.015 đồng, 1 GBP (bảng Anh) = 30.524 đồng, 1 AUD (đô la Úc) = 16.352 đồng, 1 JPY (đồng Yên Nhật) = 206 đồng, 1 HKD (đôla Hồng Kông) = 2.916 đồng, 1 CNY (đồng Nhân dân tệ) = 3.427 đồng

Tỷ giá trên được áp dụng trong các nghiệp vụ: Quy đổi và hạch toán thu, chi Ngân sách Nhà nước bằng ngoại tệ, kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ; quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán KBNN.

KBNN đề nghị các cơ quan tài chính, các KBNN tỉnh, thành phố và các đơn vị thụ hưởng ngân sách căn cứ vào tỷ giá này để hạch toán và báo cáo thu chi ngoại tệ theo chế độ quy định.

Ngọc Hà