Điều chỉnh kích thước chữ

Thư Chúc mừng năm mới 2019 của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam

(NB&CL) Nhân dịp Xuân mới Kỷ Hợi - 2019, thay mặt Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, tôi thân ái gửi tới toàn thể cán bộ, hội viên, những người làm báo và qua các đồng chí, đồng nghiệp, gửi tới gia đình lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất!

Audio

Năm 2018 là năm thứ ba của nhiệm kỳ Đại hội X Hội Nhà báo Việt Nam, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội X Hội Nhà báo Việt Nam, tích cực triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa X (nhiệm kỳ 2015 – 2020) và các nghị quyết của Ban Chấp hành; tổ chức thành công đợt sinh hoạt chính trị sâu, rộng trong toàn Hội về thực hiện tốt Luật Báo chí 2016, 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp Người làm báo Việt Nam, Quy tắc đối với hội viên – nhà báo khi tham gia mạng xã hội... nhằm nâng cao hơn nữa trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của hội viên - nhà báo; tiếp tục củng cố bộ máy và rà soát đội ngũ hội viên của các tổ chức hội trực thuộc, đổi và cấp mới thẻ hội viên nhiệm kỳ 2016-2020 trên 23.000 hội viên; đồng thời triển khai nhiều hoạt động quan trọng khác, như: Ban hành Hướng dẫn và Quyết định của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam về việc sinh hoạt của hội viên là phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí tại các địa phương; xây dựng và trình Thủ tướng phê duyệt Đề án Tiếp tục nâng cao chất lượng Giải báo chí Quốc gia để tăng thêm kinh phí tổ chức Giải hằng năm; thực hiện tốt Đề án hỗ trợ kinh phí sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao; tổ chức các hội thảo nghiệp vụ trong nước và quốc tế; xây dựng và ban hành Quy tắc đối với hội viên - nhà báo khi tham gia mạng xã hội...

hbxuan6

Hội ngày càng nêu cao vai trò là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của đội ngũ người làm báo cả nước, khẳng định vị thế trong hệ thống chính trị, góp phần tích cực và hiệu quả vào công cuộc đổi mới đất nước cũng như sự phát triển của báo chí Việt Nam.

Tôi tin tưởng rằng, năm 2019, hơn 23.000 hội viên nhà báo trong cả nước tiếp tục đoàn kết, đồng lòng tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội X, các Nghị quyết của Ban Chấp hành và Chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Hội Nhà báo Việt Nam chuẩn bị tiến tới Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam.

Các cấp Hội phát huy hơn nữa vai trò, chức năng nhiệm vụ, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ; Chỉ đạo các cấp Hội tổ chức tốt đại hội nhiệm kỳ, tiến tới Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam, nhiệm kỳ 2020-2025; tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, hội viên, nhà báo; thực hiện tốt Luật Báo chí 2016 và 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra; Phát huy vai trò của Hội đồng xử lý vi phạm đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam; tiếp tục đẩy mạnh công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, tính chuyên nghiệp trong hoạt động báo chí cho hội viên thông qua các hoạt động nghiệp vụ báo chí; Xây dựng Đề án nghiên cứu lý luận, nghiệp vụ báo chí; Tham gia đề xuất ý kiến xây dựng chính sách về kinh tế báo chí và mô hình tổ chức các cơ quan báo chí phù hợp; tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW, ngày 18/3/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) “Về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới”...

Thay mặt Đảng đoàn, Ban Thường vụ, một lần nữa, tôi xin gửi tới các đồng chí, đồng nghiệp và gia đình lời chúc Xuân mới An khang, Thịnh vượng và Hạnh phúc! 

Thuận Hữu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng,Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam