Điều chỉnh kích thước chữ

Thư Chúc mừng năm mới 2020 của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam

(NB&CL) Nhân dịp năm mới 2020, thay mặt Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, tôi thân ái gửi tới toàn thể cán bộ, hội viên, những người làm báo và qua các đồng chí, đồng nghiệp, gửi tới gia đình lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất!

Audio
Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu.

Năm 2019 là năm các cấp Hội Nhà báo cả nước triển khai kế hoạch công tác tiến tới Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam; Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quán triệt việc thực hiện Quy hoạch báo chí đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Thực hiện nghiêm Luật Báo chí 2016, 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam... Đặc biệt, Đảng Đoàn Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với các cơ quan chức năng, lãnh đạo các tỉnh, thành phố, bộ, ban, ngành chỉ đạo các cấp Hội tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 37-CT/TƯ của Ban Bí thư T.Ư Đảng. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sôi nổi, rộng rãi từ T.Ư xuống các địa phương, đơn vị, tiếp tục khẳng định và nâng cao vị trí, vai trò của Hội Nhà báo Việt Nam.

Hội ngày càng nêu cao vai trò là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của đội ngũ người làm báo cả nước, khẳng định vị thế trong hệ thống chính trị, góp phần tích cực và hiệu quả vào công cuộc đổi mới đất nước cũng như sự phát triển của báo chí Việt Nam.

Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước: 90 năm Ngày thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam; 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 45 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước; Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng… Năm 2020 cũng là năm nước rút của nhiệm kỳ 2015 - 2020 Hội Nhà báo Việt Nam, tích cực chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam. Hòa chung với không khí ấy, tôi tin tưởng rằng, năm 2020, gần 25.000 hội viên - nhà báo trong cả nước tiếp tục đoàn kết, đồng lòng thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội X, các Nghị quyết của Ban Chấp hành và Chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Hội Nhà báo Việt Nam chuẩn bị tiến tới Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam.

Các cấp Hội tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, hội viên, nhà báo; thực hiện tốt Luật Báo chí và 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam; Tập trung xây dựng củng cố tổ chức Hội vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ; Chỉ đạo các cấp Hội tổ chức tốt đại hội nhiệm kỳ, tiến tới Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 - 2025; tiếp tục tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 37-CT/TƯ của Ban Bí thư T.Ư Đảng; Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra; Phát huy vai trò của Hội đồng xử lý vi phạm đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam; Tiếp tục đẩy mạnh công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, tính chuyên nghiệp trong hoạt động báo chí cho hội viên…

Thay mặt Đảng đoàn, Ban Thường vụ, một lần nữa, tôi xin gửi tới các đồng chí, đồng nghiệp và gia đình lời chúc năm mới An khang, Thịnh vượng và Hạnh phúc!

Thuận Hữu,

Ủy viên BCH Trung ương Đảng,

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân,

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam