Điều chỉnh kích thước chữ

Thu hồi sản phẩm thực phẩm Pure Vina Noni Ball

(CLO) Thanh tra Bộ Y tế đã ra quyết định thu hồi sản phẩm thực phẩm Pure Vina Noni Ball của Chi nhánh Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ sản xuất Việt Nam House Cente tại Đà Nẵng, do vi phạm về an toàn thực phẩm.

Audio

Thu hồi sản phẩm thực phẩm Pure Vina Noni Ball 1
Chi nhánh Công ty TNHH MTV TMDV Sản xuất Việt Nam House Cente bị xử phạt hơn 46,2 triệu đồng do đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính. Ảnh minh họa. 

Thanh tra Bộ Y tế đã ban hành quyết định số 158/QĐ-BYT xử phạt hành chính đối với Chi nhánh Công ty TNHH MTV TMDV Sản xuất Việt Nam House Cente tại Đà Nẵng do vi phạm quy định về lĩnh vực an toàn thực phẩm và tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm.

Theo quyết định xử phạt của Thanh tra Bộ Y tế, Chi nhánh Công ty TNHH MTV TMDV Sản xuất Việt Nam House Cente bị xử phạt hơn 46,2 triệu đồng do đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính: Không bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định. 

Hành vi này vi phạm quy định tại điểm c, Khoản 2, Điều 13 Nghị định số 178/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

Thu hồi sản phẩm thực phẩm Pure Vina Noni Ball 2
Quyết định thu hồi sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ 100% Pure Vina Noni Ball của Thanh tra Bộ Y tế. 

Bên cạnh đó, công ty còn sản xuất thực phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe 100% Pure Vina Noni Ball (lô hàng sản xuất ngày 30/6/2018, hạn sử dụng 30/6/2020) có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố áp dụng, vi phạm điểm a, Khoản 1, Điều 17, Nghị định số 119/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm.

Cùng với quyết định xử phạt hành chính Thanh tra Bộ Y tế cũng ban hành quyết định thu hồi sản phẩm thực phẩm Pure Vina Noni Ball

Thanh tra Bộ Y tế yêu cầu trong vòng 10 ngày, Công ty TNHH MTV TMDV Sản xuất Việt Nam House Cente phải có trách nhiệm thu hồi lô sản phẩm vi phạm, đồng thời báo cáo với Thanh tra Bộ Y tế và Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế).

Minh Châu