Điều chỉnh kích thước chữ

Thu ngân sách 2 tháng đầu năm chỉ bằng 98,6% so với cùng kỳ năm 2020

(CLO) Trong 2 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 246.449 tỷ đồng, bằng 22,1% so với dự toán, bằng 98,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Audio
Tổng thu ngân sách Nhà nước 2 tháng đầu năm 2021 ước đạt 246.449 tỷ đồng

Tổng thu ngân sách Nhà nước 2 tháng đầu năm 2021 ước đạt 246.449 tỷ đồng

Ngày 3/3, Tổng cục Thuế cho biết, 2 tháng đầu năm 2021, tổng thu ngân sách Nhà nước do cơ quan thuế quản lý ước đạt 246.449 tỷ đồng, bằng 22,1% so với dự toán, bằng 98,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong tổng số thu 246.449 tỷ đồng, nguồn thu từ dầu thô ước đạt 4.897 tỷ đồng, bằng 21,1% so với dự toán, bằng 46,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Thu nội địa ước đạt 241.553 tỷ đồng, bằng 22,1% so với dự toán. Số thu không kể tiền sử dụng đất, cổ tức lợi nhuận còn lại và thu từ xổ số kiến thiết, chênh lệch thu chi của Ngân hàng Nhà nước ước đạt 200.392 tỷ đồng, bằng 22,7% so với dự toán.

So với dự toán có 8/18 khoản thu, sắc thuế đạt khá trên 20%, trong đó một số khoản thu lớn như: Khu vực doanh nghiệp nhà nước ước đạt 20,4%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 25,4%; Khu vực công thương nghiệp - ngoài quốc doanh ước đạt 26,5%; Thuế thu nhập cá nhân ước đạt 25%; Thu từ xổ số ước đạt 28,4%; Tiền sử dụng đất đạt 21,7%.

Tổng cục Thuế lý giải, do kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và ảnh hưởng của dịch COVID-19 kéo dài nên tiến độ thực hiện các dự án, công trình bị chậm lại; đồng thời chủ đầu tư, nhà thầu chủ yếu tập trung thực hiện các dự án chuyển tiếp nên tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước trong 2 tháng đầu năm chỉ bằng 9% so với kế hoạch năm.

Cùng với đó, trong 2 tháng năm 2021 có tới 19.741 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, tăng đến 60,5% so với cùng kỳ năm ngoái đã ảnh hưởng trực tiếp đến số thu ngân sách.

Theo Tổng cục Thuế, có 7/18 khoản thu, sắc thuế có mức tăng trưởng. Số thu ngân sách Trung ương lũy kế 2 tháng đầu năm năm 2021 ước đạt 109.000 tỷ đồng, bằng 21,3% dự toán, bằng 93,3% so với cùng kỳ. Thu ngân sách địa phương ước đạt 137.449 tỷ đồng, bằng 22,8% dự toán, bằng 103,2% so với cùng kỳ.

Tổng cục Thuế cho rằng, mặc dù số thu ngân sách chưa tăng trưởng song có được kết quả trên là nỗ lực rất lớn của cơ quan thuế trong việc triển khai đồng bộ các giải pháp thu. Ngành Thuế cũng kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ công tác hoàn thuế giá trị gia tăng đảm bảo hoàn thuế đúng quy định của pháp luật; tăng cường công tác quản lý hóa đơn bán hàng; đồng thời đẩy mạnh công tác đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế.

Nhờ đẩy mạnh công tác quản lý thu hồi nợ thuế nên tính đến ngày 28/2, ngành Thuế đã thu hồi được 5.110 tỷ đồng, đạt 17% chỉ tiêu thu nợ giao, giảm 23,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng nợ thuế do ngành Thuế quản lý tính đến 28/2 giảm 10,4% so với cùng kỳ năm 2020.

T.Toàn