Điều chỉnh kích thước chữ

Thu ngân sách tăng 15,1%

(CLO) Bộ Tài chính vừa công bố tình hình thu chi ngân sách 10 tháng năm 2018. Theo đó, tổng thu NSNN đạt 1.120,3 nghìn tỷ đồng, bằng 84,9% dự toán năm, tăng 15,1% so cùng kỳ năm 2017.

Báo nói Công luận

Điều hành các giải pháp thu NSNN nhằm hoàn thành cao nhất nhiệm vụ năm 2018 (Ảnh TL)

 

 

Thu nội địa luỹ kế thu 10 tháng ước đạt 896,8 nghìn tỷ đồng, bằng 81,6% dự toán năm, tăng 15,8% so cùng kỳ năm 2017. Không kể các khoản như thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp nhà nước, thu hồi vốn NSNN đầu tư tại các tổ chức kinh tế và thu chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước, thì số thu nội địa còn lại ước đạt 682,2 nghìn tỷ đồng, bằng 78,6% dự toán năm, tăng khoảng 13% so cùng kỳ năm 2017.

Bộ Tài chính đã chỉ đạo tổ chức điều hành các giải pháp thu NSNN nhằm hoàn thành cao nhất nhiệm vụ NSNN năm 2018; Tăng cường công tác quản lý thu trên địa bàn, chống thất thu, chống buôn lậu, gian lận thương mại và chuyển giá, giảm tỷ lệ nợ đọng thuế.

Để đảm bảo thu đúng, thu đủ về ngân sách, các cơ quan thuế, hải quan đã tăng cường thanh tra, kiểm tra, thu hồi nợ đọng thuế, tăng cường chống buôn lậu và gian lận thương mại. Tính đến ngày 23/10/2018, cơ quan thuế đã thực hiện 70,1 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra thuế tại DN và kiểm tra trên 376 nghìn hồ sơ tại trụ sở cơ quan thuế, kiến nghị xử lý thu vào NSNN 12,84 nghìn tỷ đồng (số đã nộp vào NSNN 7,9 nghìn tỷ đồng); chống chuyển giá, giảm lỗ trên 19,7 nghìn tỷ đồng; thu hồi được 25,4 nghìn tỷ đồng nợ thuế.

Cũng theo đó, tính đến ngày 15/10/2018, cơ quan hải quan đã thực hiện gần 6,1 nghìn cuộc kiểm tra sau thông quan, xử lý thu vào ngân sách trên 1,8 nghìn tỷ đồng; đôn đốc, xử lý thu hồi 1.150 tỷ đồng nợ thuế; phát hiện, bắt giữ, xử lý trên 12,2 nghìn vụ buôn lậu, gian lận thương mại, tăng thu cho ngân sách 241 tỷ đồng.

Ngọc Hà