Điều chỉnh kích thước chữ

Thu nội địa 10 tháng đạt 82,9% dự toán

(CLO) Thông tin từ Tổng cục Thuế, tính đến hết tháng 10/2017, toàn ngành Thuế đã thu ngân sách được 803.365 tỷ đồng, bằng 82,9% dự toán, tăng 12,9% so với cùng kỳ (không bao gồm phần thu từ bán cổ phần của Nhà nước tại các doanh nghiệp).

Audio

Theo phân tích của Tổng cục Thuế, trong tổng thu do cơ quan thuế thực hiện, thu từ dầu thô ước đạt 37.854 tỷ đồng, bằng 98,8% dự toán, tăng 16,1% so cùng kỳ.

Thu từ dầu thô đạt khá chủ yếu do giá dầu thanh toán bình quân 10 tháng ước đạt 53,9 USD/thùng, cao hơn 3,9 USD/thùng so với giá dự toán và tăng 27,7% so với cùng kỳ. Sản lượng thanh toán 10 tháng ước đạt 11.268 ngàn tấn, bằng 91,8% so với dự toán, bằng 89,8% so với cùng kỳ. 

Báo Công luận
Ngành Thuế thu thêm 165.215 tỷ đồng là sẽ đạt 100% dự toán Chính phủ, Bộ Tài chính giao 

Nhờ vậy, thu nội địa 10 tháng ước đạt 765.511 tỷ đồng, bằng 82,3% dự toán, tăng 12,7% so với cùng kỳ. Số thu không kể tiền sử dụng đất ước đạt 679.407 tỷ đồng, bằng 78,4% dự toán, tăng 10,6% so với cùng kỳ.

So với dự toán thì 11/17 khoản thu, sắc thuế ước thu đạt khá (trên 83%) như: Thu thuế TNCN ước đạt 84,2%; thu phí, lệ phí ước đạt 101,9%; thu từ xổ số ước đạt 98,9%; tiền sử dụng đất ước đạt 135,2%; tiền cho thuê mặt đất, mặt nước ước đạt 171,2%; lệ phí trước bạ ước đạt 86,4%; tiền bán nhà gấp 3,99 lần; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp ước đạt 111,6%; thu tại xã ước đạt 85%; thu cổ tức và LNCL ước đạt 83,5%.

Tuy nhiên, còn 6/17 khoản thu chưa đảm bảo tiến độ thực hiện dự toán như: Khu vực DNNN ước đạt 72,2%; khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 70,7%; khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh ước đạt 76,8%; thuế bảo vệ môi trường ước đạt 79,7%; thu khác ngân sách ước đạt 57%; thu cấp quyền khai thác khoáng sản ước đạt 68,7%.

Qua công tác quản lý thu, theo dõi, tổng hợp tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của DN, Tổng cục thuế cho biết, đến 31/10/2017, toàn quốc có 629.314 DN đang kinh doanh, tăng 61.546 doanh nghiệp (10,84%) so với thời điểm 31/12/2016.

PV