Điều chỉnh kích thước chữ

Thu phí tự động không dừng chậm tiến độ, kiểm điểm Bộ GTVT

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân để chậm tiến độ triển khai hệ thống thu phí tự động trong thời gian qua cũng như phương án triển khai thu phí không dừng các dự án BOT thuộc địa phương quản lý.

Audio
Bộ GTVT cần nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân để chậm tiến độ triển khai hệ thống thu phí tự động không dừng (Ảnh minh họa)

Bộ GTVT cần nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân để chậm tiến độ triển khai hệ thống thu phí tự động không dừng (Ảnh minh họa)

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo số 8/TB-VPCP về Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi họp thường trực Chính phủ về việc triển khai hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng. 

Theo đó, Bộ GTVT đã đầu tư hệ thống thu phí tự động, đạt kết quả bước đầu với các trạm thu phí trên quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh qua các tỉnh Tây Nguyên. Tuy nhiên, việc triển khai hệ thống thu phí tự động hết sức chậm trễ, có sự lúng túng, chưa đạt yêu cầu về tiến độ đã đề ra.

Các dự án thu phí tự động giai đoạn 1 (Dự án BOO1) và giai đoạn 2 (Dự án BOO2) còn nhiều khó khăn, vướng mắc, nhưng chưa được Bộ Giao thông Vận tải và các cơ quan có liên quan xử lý, hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý dứt điểm.

Việc này đã gây ảnh hưởng xấu đến tiến độ triển khai toàn hệ thống thu phí tự động, tạo dư luận xấu trong nhân dân. Phương án triển khai thu phí các dự án BOT thuộc địa phương quản lý cũng chưa được xây dựng và triển khai trên thực tế. 

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ GTVT nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân để chậm tiến độ triển khai hệ thống thu phí tự động trong thời gian qua cũng như phương án triển khai thu phí không dừng các dự án BOT thuộc địa phương quản lý.

Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh, "trách nhiệm chính thuộc về Bộ Giao thông Vận tải và cá nhân đồng chí Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải".

Trong thời gian tới, Bộ GTVT khẩn trương đưa các thiết bị đã lắp đặt vào vận hành, không để tổn thất lãng phí. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương có liên quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/3/2020 về toàn bộ việc triển khai hệ thống thu phí tự động trên toàn quốc.

Đồng thời đưa ra phương án tổng thể triển khai thu phí tự động không dừng với mục tiêu hoàn thành trong năm 2020. Trong đó làm rõ những hạn chế, khó khăn, vướng mắc; đề xuất rõ lộ trình, giải pháp cụ thể để triển khai đầu tư, vận hành hệ thống thu phí tự động.

Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp chủ trì, phối hợp với Bộ GTVT và các cơ quan liên quan xử lý dứt điểm những khó khăn, vướng mắc đối với việc chuyển các trạm thu phí của các dự án đường cao tốc do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) quản lý sang thực hiện theo hình thức điện tử tự động không dừng; bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống thu phí tự động.

Tháng 7/2019, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện 849/CĐ-TTg chỉ đạo các Bộ, ngàng liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống thu phí giao thông đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng.

Giao Bộ trưởng Bộ GTVT sau khi hoàn thành chuyển sang thu phí tự động không dừng đối với tất cả các trạm thu phí trên toàn quốc (chậm nhất là ngày 31/12/2019), khẩn trương rà soát, đánh giá và có báo cáo tổng kết gửi Thủ tướng Chính phủ trong tháng 01 năm 2020. Nêu rõ những mặt được, chưa được và hướng xử lý đảm bảo chất lượng, hiệu quả, phù hợp lòng dân.

Thế Anh