Điều chỉnh kích thước chữ

Thủ tướng chỉ đạo sắp xếp, ổn định dân di cư tự do tại Lâm Đồng

(CLO) Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có ý kiến về các kiến nghị của của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng về việc sắp xếp, ổn định di dân tự do tại Lâm Đồng.

Audio

Theo đó, về bổ sung vốn cho dự án quy hoạch, sắp xếp, ổn định dân di cư tự do thôn Đạ M’Pô, xã Liêng S’Rônh, huyện Đam Rông, trước mắt, UBND tỉnh Lâm Đồng sử dụng vốn cân đối ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện dự án; Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu kiến nghị của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Báo Công luận
 Nhà của cư dân di cư tự do tại Lâm Đồng. Ảnh: TL

Được biết, dự án này đã được phê duyệt từ năm 2007, được điều chỉnh năm 2015, với tổng mức đầu tư dự án 83,34 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương 50,454 tỷ đồng, nhưng tính đến thời điểm hết năm 2017, kinh phí Trung ương chỉ mới bố trí 10 tỷ đồng.

Về nội dung lập dự án đầu tư mới đối với các dự án sắp xếp, ổn định dân di cư tự do cho 320 hộ/1.725 nhân khẩu tại tiểu khu 179; tiểu khu 181; tiểu khu 197 và tiểu khu 198 (khu vực Tây Sơn), xã Liêng S’Rônh, huyện Đam Rông và sớm bố trí vốn đầu tư hỗ trợ từ ngân sách Trung ương để tỉnh Lâm Đồng lập dự án, triển khai thực hiện, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Dân tộc hướng dẫn tỉnh Lâm Đồng lập, thẩm định, phê duyệt dự án theo các quy định hiện hành để tổ chức triển khai thực hiện dự án nhằm sớm ổn định đời sống và sản xuất cho các hộ dân.

PV

tientoan