Điều chỉnh kích thước chữ

Thủ tướng Chính phủ, Ban Bí thư quyết định nhân sự 4 cơ quan

(CLO) Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định nhân sự Ủy ban Dân tộc, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Ông Lê Sơn Hải được bổ nhiệm lại giữ chức vụ Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Ảnh: TL

Ông Lê Sơn Hải được bổ nhiệm lại giữ chức vụ Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Ảnh: TL

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 302/QĐ-TTg, bổ nhiệm lại ông Lê Sơn Hải giữ chức vụ Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Tại Quyết định 303/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại ông Nguyễn Kim Anh giữ chức vụ Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Tại Quyết định 304/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định Giáo sư, Tiến sỹ Khoa học Nguyễn Đình Công thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam kể từ ngày 1/7/2020, được kéo dài thời gian làm việc để nghiên cứu khoa học tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam theo Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 của Chính phủ.

* Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa có Quyết định số 1832-QĐNS/TW chỉ định ông Vũ Thanh Lưu, Phó Chủ tịch Trung ương  Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, giữ chức Ủy viên Đảng Đoàn Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, nhiệm kỳ 2017-2022.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cũng đã có quyết định phân công ông Vũ Thanh Lưu, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam kiêm nhiệm giữ chức vụ Trưởng Cơ quan đại diện phía Nam.

PV