Điều chỉnh kích thước chữ

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn nhân sự UBND tỉnh Tiền Giang, Khánh Hòa

(CLO) Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu bổ sung, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND 2 tỉnh Tiền Giang, Khánh Hòa.

Audio
Ông Trần Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang. Ảnh: TL

Ông Trần Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang. Ảnh: TL

Tại Quyết định 996/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trần Văn Dũng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang.

Tại Quyết định 997/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trần Sơn Hải, để nghỉ hưu theo chế độ.

PV