Điều chỉnh kích thước chữ

Thủ tướng chủ trì phiên họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

(CLO) Chiều 24/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ trì phiên họp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Báo nói Công luận
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu. Ảnh: TTXVN

Tại phiên họp, Hội đồng đã nghe, thảo luận về một số nhiệm vụ công tác thời gian tới, trong đó có báo cáo dự thảo kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết và tuyên dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 - 2020; dự thảo Đề án tổ chức Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10.

Theo đó, hội nghị về nông thôn mới sẽ đánh giá tổng kết quá trình tổ chức triển khai thực hiện và kết quả của phong trào giai đoạn 2011 - 2020; rút ra những bài học kinh nghiệm, xác định các mục tiêu, nội dung, giải pháp tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trong các năm tiếp theo. Tuyên dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; nhân rộng các điển hình, các sáng kiến, kinh nghiệm hay, các mô hình, cách làm sáng tạo trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Về đại hội thi đua yêu nước, dự kiến diễn ra vào năm 2020, sẽ đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2016 - 2020; đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2021 - 2025. Biểu dương kết quả của các phong trào thi đua yêu nước trong 5 năm qua, tiếp tục phát động phong trào thi đua trên các lĩnh vực của đời sống xã hội...

Về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, Thủ tướng cho biết, dự kiến hoàn thành tất cả 12/12 chỉ tiêu, trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt mức. Tăng trưởng ở mức cao, vượt thu ngân sách Trung ương, trong khi thu từ dầu khí chỉ ở mức 3%, cho thấy thu nội địa, doanh nghiệp trong nước phát triển tốt. Từ nền kinh tế nhập siêu trong nhiều năm, đến nay, chúng ta đã xuất siêu. Lạm phát được kiểm soát trong ngưỡng đề ra. Lĩnh vực xã hội có nhiều kết quả tích cực; phòng chống tham nhũng, lãng phí có bước tiến mạnh.

Thủ tướng nhận định, các phong trào thi đua đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, cũng còn các tồn tại, bất cập về kinh tế - xã hội, về các phong trào thi đua.

Về nhiệm vụ những tháng cuối năm, Thủ tướng đề nghị Hội đồng tập trung chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, đề xuất giải pháp đổi mới phong trào thi đua và công tác khen thưởng.

Bên cạnh đó, sớm xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua, khen thưởng, lưu ý xử lý những vấn đề thực tiễn đặt ra, khắc phục những tồn tại, bất cập hiện nay, trình Chính phủ cho ý kiến trước khi trình Quốc hội năm 2020.

Bộ Nội vụ phối hợp với Văn phòng Chính phủ sớm xin ý kiến thành viên Chính phủ dự thảo nghị định quy định việc quản lý, xét tặng danh hiệu, giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp để hoàn chỉnh, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ký ban hành trong quý IV/2019. Hướng dẫn các bộ, ngành, các địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch số 19 về tổ chức đợt thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10.

Đối với hội nghị về nông thôn mới và đại hội thi đua yêu nước, Thủ tướng đánh giá cao đề án do Thường trực Hội đồng trình bày, nhất trí chủ trương tổ chức 2 sự kiện này và nhấn mạnh tinh thần đổi mới cách làm, để đạt kết quả tốt nhất.

PV