Điều chỉnh kích thước chữ

Thủ tướng đồng ý bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương

(CLO) Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đồng ý với đề nghị của UBND tỉnh Hải Dương và Bộ Nội vụ về việc xin chủ trương bầu bổ sung 1 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Audio
Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ảnh: TBMK

Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ảnh: TBMK

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu HĐND và UBND tỉnh Hải Dương thực hiện đúng quy trình, thủ tục bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định của pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan thanh tra, kiểm tra về các nội dung, thông tin báo cáo.

PV