Điều chỉnh kích thước chữ

Thủ tướng phê chuẩn chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình

(CLO) Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Phạm Quang Ngọc.

Audio
Ông Phạm Quang Ngọc - Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình

Ông Phạm Quang Ngọc - Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình

Thủ tướng Chính phủ vừa có các quyết định phê chuẩn nhân sự UBND tỉnh Ninh Bình.

Cụ thể, tại Quyết định 2099/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Phạm Quang Ngọc đã được HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XVII bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2016-2021 tại kỳ họp thứ 21, ngày 9/12 vừa qua.

Ông Phạm Quang Ngọc sinh năm 1973, quê xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Ông Ngọc có trình độ chuyên môn: Tiến sỹ chăn nuôi, Thạc sỹ Khoa học môi trường, cử nhân Sinh học.

Liên quan đến nhân sự UBND tỉnh Ninh Bình, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có Quyết định 2098/QĐ-TTg, Quyết định 2116/QĐ-TTg, phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2016-2021 đối với: Ông Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình và ông Nguyễn Cao Sơn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.

Tại Quyết định 2096/QĐ-TTg, phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đinh Văn Điến, để nghỉ chờ hưu theo chế độ.

Tại Quyết định 2097/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Ngọc Thạch, để nghỉ chờ hưu theo chế độ.

T.Toàn