Điều chỉnh kích thước chữ

Thủ tướng phê chuẩn ông Trần Thắng giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình

(CLO) Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Audio
Ông Trần Thắng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình

Ông Trần Thắng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình

Thủ tướng Chính phủ vừa có các Quyết định phê chuẩn nhân sự UBND tỉnh Quảng Bình. 

Theo đó, tại Quyết định 1952/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Trước đó, ngày 20/11, HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVII tổ chức Kỳ họp thứ 17 (kỳ họp chuyên đề) để kiện toàn nhân sự chủ chốt HĐND tỉnh và UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh Quảng Bình đã bầu ông Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy làm Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021, với số phiếu 47/47.

Ông Trần Thắng được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình thay ông Trần Công Thuật nghỉ công tác, chờ hưởng chế độ hưu trí.

Ông Trần Thắng, sinh năm 1966, có trình độ cử nhân kinh tế, thạc sĩ kinh tế - chính trị; cao cấp lý luận chính trị, từng là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình, Bí thư Thị ủy Ba Đồn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trước khi được bầu Phó Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng thời, tại Quyết định 1951/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Công Thuật, để nghỉ hưu theo quy định.

Thủ tướng Chính phủ cũng đã ký Quyết định 1953/QĐ-TTg, phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Tiến Dũng, để nghỉ hưu theo quy định.

Thế Vũ