Điều chỉnh kích thước chữ

Thủ tướng phê duyệt bổ sung quy hoạch 2 khu công nghiệp tại tỉnh Hưng Yên

(CLO) Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký công văn số 1837/TTg-CN, đồng ý với đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tại tỉnh Hưng Yên đến năm 2020.

Audio
Khu Công nghiệp Thăng Long II Hưng Yên

Khu Công nghiệp Thăng Long II Hưng Yên

Theo đó, Thủ tướng đồng ý bổ sung Khu Công nghiệp Thăng Long II mở rộng (giai đoạn 3) với quy mô diện tích 180,5 ha thuộc địa phận phường Dị Sử, phường Phùng Chí Kiên, xã Xuân Dục và xã Hưng Long, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên; bổ sung Khu Công nghiệp Yên Mỹ II mở rộng với diện tích 216 ha thuộc địa phận xã Trung Hưng và xã Trung Hòa, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2020.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về các nội dung đã thẩm định.

Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Hưng Yên chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo; quy mô diện tích, vị trí đề xuất điều chỉnh quy hoạch khu công nghiệp; sự phù hợp, tính khả thi, liên kết, đồng bộ, kế thừa và khả năng tích hợp của phương án phát triển hệ thống khu công nghiệp trên địa bàn Tỉnh trong nội dung quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

Địa phương đảm bảo không để xảy ra các tranh chấp, khiếu kiện trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch; thực hiện lựa chọn và thu hút nhà đầu tư hạ tầng có tiềm lực về tài chính và kinh nghiệm để đầu tư Khu Công nghiệp Yên Mỹ II mở rộng và Khu Công nghiệp Thăng Long II mở rộng (giai đoạn 3) theo quy định của pháp luật về đấu thầu, đấu giá, chấp thuận chủ trương đầu tư và pháp luật có liên quan.

Thế Vũ