Điều chỉnh kích thước chữ

Thủ tướng phê duyệt Đề án đảm bảo ATGT đường thủy nội địa

(CLO) Thủ tướng Chính phủ vừa chính thức phê duyệt Đề án “Các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới”.

Báo nói Công luận
Bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới

Bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới

Mục tiêu tổng quát của Đề án là xác định, tổ chức thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về trật tự, ATGT đường thủy nội địa.

Nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, ATGT cho người tham gia giao thông và người dân sống dọc các tuyến đường thủy nội địa; tăng cường điều kiện an toàn của kết cấu hạ tầng, phương tiện nhằm giảm tai nạn giao thông (TNGT) đường thủy nội địa trong tình hình mới.

Cụ thể, cải tạo 100% các điểm đen TNGT trên các tuyến đường thủy nội địa chính, 100% phương tiện thủy nội địa được lắp đặt các thiết bị nhận dạng tự động AIS, thông tin liên lạc VHF, trang bị đầy đủ áo phao và dụng cụ nổi cầm tay cho hành khách, được đăng ký, đăng kiểm theo quy định; 100% thuyền viên được đào tạo, cấp giấy chứng nhận chứng chỉ chuyên môn theo quy định,...

Định hướng sau năm 2030, hoàn thiện hệ thống pháp luật, quy hoạch và cơ chế chính sách về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa.

Đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa; áp dụng khoa học - công nghệ tiên tiến trong hoạt động quản lý về an toàn giao thông đường thủy nội địa nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông đường thủy nội địa một cách bền vững. 

Để đạt được mục tiêu trên, Đề án đặt ra nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu như hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch và cơ chế, chính sách; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa.

Áp dụng khoa học công nghệ nâng cao chất lượng công tác đào tạo, cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa; giải pháp về nguồn vốn; quản lý an toàn giao thông.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa.

Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”, “Cảng, bến sông an toàn”, mô hình “Cụm, khu dân cư an toàn giao thông đường thủy nội địa”. 

Tập trung tuyên truyền, phổ biến về quy tắc giao thông đường thủy nội địa; các quy định về đăng ký, đăng kiểm phương tiện; các điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa, đặc biệt chú trọng tuyên truyền về điều khiển phương tiện phải có chứng chỉ chuyên môn, không sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện và không chở quá tải trọng quy định.

P.V