Điều chỉnh kích thước chữ

Thủ tướng yêu cầu Bộ TN-MT giải thích nguyên nhân tăng số lượng tổng cục

(CLO) Thủ tướng yêu cầu Bộ TN-MT rà soát kỹ lưỡng số lượng các đơn vị trực thuộc, lưu ý nguyên nhân gia tăng các tổng cục và đơn vị sự nghiệp công lập thời gian gần đây.

Audio
Trụ sở Bộ Tài nguyên - Môi trường

Trụ sở Bộ Tài nguyên - Môi trường

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn vừa ký văn bản gửi Bộ Tài nguyên - Môi trường (TN-MT), Bộ Nội vụ về Đề án xây dựng Trung tâm quốc tế về rác thải nhựa đại dương.

Văn bản nêu rõ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính về đề nghị của Bộ TN-MT về Đề án xây dựng Trung tâm quốc tế về rác thải nhựa đại dương.

Để có cơ sở xem xét, quyết định vấn đề này, Thủ tướng yêu cầu Bộ TN-MT phối hợp với Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ thực hiện rà soát kỹ lưỡng số lượng các đơn vị trực thuộc, lưu ý nguyên nhân gia tăng các tổng cục và đơn vị sự nghiệp công lập thời gian gần đây.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ TN-MT rà soát, kiểm tra kỹ việc phân công chức năng, nhiệm vụ đối với các đơn vị về quản lý rác thải nhựa đại dương, bảo đảm không chồng chéo, trùng lắp.

Các nội dung này phải được báo cáo trực tiếp tại cuộc họp do Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì trong thời gian tới.

Ngoài ra, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng lưu ý việc chấp hành các Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19 ngày 25/10/2017, của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII khi đề xuất thành lập, sắp xếp cơ cấu tổ chức của Bộ TN-MT.

Bộ TN-MT hiện có 5 tổng cục là Tổng cục Quản lý đất đai, Tổng cục Địa chất và khoáng sản, Tổng cục Môi trường, Tổng cục Biển và hải đảo, Tổng cục Khí tượng thủy văn. Trong đó, Tổng cục Khí tượng thủy văn mới được thành lập tháng 3/2018 trên cơ sở nâng cấp Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia.

Ngoài ra, Bộ TN-MT có 5 cục, 6 vụ, 4 văn phòng và Thanh tra bộ, cùng 15 đơn vị sự nghiệp và 3 doanh nghiệp trực thuộc.

Thế Vũ

Bình Luận