Điều chỉnh kích thước chữ

Thủ tướng yêu cầu không để thí sinh phải bỏ thi vì khó khăn kinh tế, đi lại

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh chịu trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi về đi lại, ăn nghỉ cho các thí sinh; không để thí sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn về điều kiện kinh tế hay đi lại.

Audio
Thủ tướng yêu cầu điều kiện thuận lợi về đi lại, ăn nghỉ cho thí sinh và người thân ở tất cả các điểm tổ chức thi. Ảnh minh họa

Thủ tướng yêu cầu điều kiện thuận lợi về đi lại, ăn nghỉ cho thí sinh và người thân ở tất cả các điểm tổ chức thi. Ảnh minh họa

Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 11/CT-TTg về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2021.

Để kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2021 được triển khai an toàn, nghiêm túc, khách quan, chất lượng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm toàn diện về kỳ thi; trực tiếp thực hiện các khâu: Ban hành các văn bản chỉ đạo, quy chế, hướng dẫn và triển khai kế hoạch tổ chức kỳ thi và tuyển sinh đại học; chịu trách nhiệm về đề thi; xây dựng hệ thống công nghệ thông tin phục vụ công tác tổ chức thi thống nhất toàn quốc và chấm thi trắc nghiệm bằng máy tính, bảo đảm an toàn.

Chủ tịch UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện về tổ chức kỳ thi trên địa bàn, bảo đảm an toàn, nghiêm túc, chất lượng. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức kỳ thi tại địa phương; bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương để tổ chức kỳ thi; bảo đảm các quy định phòng dịch, vệ sinh, an toàn thực phẩm, an ninh, trật tự.

Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi về đi lại, ăn nghỉ cho thí sinh và người thân ở tất cả các điểm tổ chức thi; vận động, hỗ trợ các thí sinh là con em hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa, thí sinh khuyết tật, thí sinh cư trú tại các vùng chịu ảnh hưởng thiên tai dự thi; không để thí sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn về điều kiện kinh tế hay đi lại.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ thi.

Thanh tra Chính phủ chỉ đạo Thanh tra các tỉnh, thành phố cử người tham gia Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và các đoàn thanh tra, kiểm tra kỳ thi của địa phương. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác về kỳ thi và tuyển sinh.

Các bộ, cơ quan, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Tổng Công ty bưu điện Việt Nam theo chức năng nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm tích cực phối hợp, chủ động tham gia; bảo đảm các điều kiện về cấp điện, bưu chính viễn thông, giao thông vận chuyển, khám chữa bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống thiên tai, dịch bệnh...

PV