Điều chỉnh kích thước chữ

Thừa Thiên Huế: Hiệu quả từ việc đưa công nghệ 4.0 vào ngành thuế

(CLO) Cục thuế Thừa Thiên Huế đã triển khai nâng cấp, cài đặt mới nhiều chương trình ứng dụng, phục vụ cho công tác quản lý thuế, công tác quản lý nội bộ và hỗ trợ người nộp thuế, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính thuế.

Báo nói Công luận
Người dân đến nộp thuế tại cục thuế.

Người dân đến nộp thuế tại cục thuế.

Cục thuế tỉnh nâng cấp ứng dụng thanh kiểm tra (TTR) và phân tích rủi ro (TPR) phục vụ cho kế hoạch thanh kiểm tra; Nâng cấp phục vụ hộ khoán và lập bộ thuế môn bài; Triển khai dịch vụ thuế điện tử phục vụ QT TNCN; vận hành ứng dụng QLTB cập nhật dữ liệu hồ sơ đất và phương tiện vào ứng dụng có hiệu quả;Công tác hỗ trợ người nộp thuế về HTKK theo công nghệ cấu trúc mới 4.0 đảm bảo hỗ người nộp thuế kê khai kịp thời đầy đủ đáp ứng thay đổi chính sách thuế hiện hành.

Ông Hà Văn Khoa, Cục trưởng Cục thuế Thừa Thiên Huế cho biết; Triển khai dich vụ thuế điện tử (Etax) Khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử  cho cán bộ Cục, chi cục và tập huấn cho các doanh nghiệp. Triển khai  mới ứng dụng nhật ký điện tử (iNTK) cho cán bộ Thanh kiểm tra Cục, Chi cục để nâng cao công tác Thanh kiểm tra đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đã nối kết với hệ thống ứng dụng quản lý lưu trú của Công an TP Huế, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý trong lĩnh vực dịch vụ khách sạn, nhà khách.

Ứng dụng công nghệ 4.0 vào ngành thuế.

Ứng dụng công nghệ 4.0 vào ngành thuế.

Phòng Công nghệ thông tin đang  phối hợp với phòng Quản lý nợ, Văn phòng gửi thông báo nợ mẫu 07/TB-QLN cho các doanh nghiệp trên địa bàn thông qua mail không gửi bằng giấy như trước đây, nhanh chóng thuận tiện và tiết kiệm chi phí in ấn; Đã phối hợp với văn phòng triển khai công tác văn thư qua hệ thống thống mail ngành thuế cho các Chi cục văn phòng cục thuận lợi.

Tham gia phối hợp với Trung tâm điều hành giám sát, điều hành đô thị thông minh của tỉnh, Cục ra công văn 7153/CT-CNTT yêu cầu các đơn vị cử cán bộ tham gia phản ánh hiện trường và được trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh cấp user/pass cho các thành viên tham gia xử lý hiện trường cho Cục thuế, hiện nay các Chi cục và phòng Kiểm tra nội bộ tham gia phản ánh hiện trường.

Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục phối hợp với sở Tài nguyên môi trường kết nối trao đổi thông tin hồ sơ đất.

Triển khai máy ảo cho các đội thuế Chi cục thuế thành phố Huế, sử dụng được các ứng dụng của ngành mang lại hiệu quả cao.

Cái Văn Long