Điều chỉnh kích thước chữ

Thừa Thiên Huế: Hội thảo phát triển trí tuệ từ nghiên cứu đến thương mại hoá sản phẩm

(CLO) Sáng ngày 29/11, tại TP Huế, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Đại học Huế tổ chức Hội thảo phát triển trí tuệ từ nghiên cứu đến thương mại hoá sản phẩm.

Báo nói Công luận

Hội thảo phát triển trí tuệ từ nghiên cứu đến thương mại hoá sản phẩm nhằm thúc đẩy hoạt động xác lập quyền sở hữu trí tuệ từ kết quả hoạt động nghiên cứu, triển khai tại các trường đại học, từng bước tổ chức thương mại hóa các sản phẩm khoa học và công nghệ, phát triển thị trường KH&CN, khuyến khích sự hình thành các doanh nghiệp Khoa học công nghệ nhằm đưa những kết quả nghiên cứu của các đối tượng sở hữu trí tuệ đến gần hơn với cuộc sống thực tiễn.

Quang cảnh hội thảo.

Quang cảnh hội thảo.

Thông qua hội thảo lần này, sẽ giúp nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị và khai thác thương mại các tài sản trí tuệ góp phần nâng cao vai trò của Đại học Huế đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Phát biểu tại hội thảo, ông Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, mặc dù đã có rất nhiều công trình khoa học thông qua hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, nhưng trong thời gian qua chưa được Đại học Huế và các nhà khoa học của Đại học Huế quan tâm đúng mức trong việc đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cũng như phát triển thành sản phẩm khoa học công nghệ nhằm chuyển giao và thương mại các kết quả nghiên cứu hiệu quả.

Ông Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội thảo.

Ông Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội thảo.

“Hội thảo lần này có những tham luận của các chuyên gia đến từ Cục Sở hữu trí tuệ, Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp khoa học và công nghệ, các giảng viên, các nhà khoa học của Đại học Huế sẽ giúp các nhà nghiên cứu, doanh nghiệp nhận diện rõ hơn thuận lợi, những cơ hội và những khó khăn, thách thức trong trong hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học và thương mại hóa kết quả nghiên cứu”, Phó Chủ tịch nhấn mạnh.

Theo thống kê từ Sở Khoa học và Công nghệ, đến nay chỉ có 13 đơn đăng ký sáng chế của các trường, viện, đơn vị trực thuộc và cá nhân của Đại học Huế và chỉ có 3 giải pháp được cấp bằng độc quyền sáng chế giải pháp hữu ích từ những năm trước 1990.

Trước đó, ngày 22/8/2019, Thủ tướng Chính phú đã ký Quyết định số 1068/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030, đây là văn kiện quan trọng, làm nền tảng trong việc thúc đẩy sở hữu trí tuệ nói chung cũng như hoạt động nghiên cứu, thương mại hóa nói riêng.

Hữu Tin – Việt Dũng