Điều chỉnh kích thước chữ

Thừa Thiên Huế thực hiện quy định phát ngôn qua ứng dụng trên website và smartphone

(CLO) Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Quyết định số 63/2020/QĐ-UBND về ban hành Quy định phát ngôn và cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí trên hệ thống mạng lưới phát ngôn. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 12 năm 2020.

Audio

Mạng lưới phát ngôn là ứng dụng tương tác trên website và trên điện thoại thông minh để các đơn vị, địa phương cung cấp thông tin - phản hồi các tin, bài đã được phản ánh từ các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. Phát ngôn, cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí theo quy định của pháp luật.

Theo đó, Cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên đề nghị các đơn vị, địa phương phát ngôn và cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí trên hệ thống Mạng lưới phát ngôn thì được thực hiện thông qua một trong các hình thức sau:

a) Ứng dụng di động: HueB (dịch vụ đô thị thông minh Thừa Thiên Huế).

b) Cổng thông tin tương tác: https://tuongtac.thuathienhue.gov.vn.

Thời gian đề nghị phát ngôn của cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên được thực hiện 24/24 giờ, 7 ngày/tuần.

Ông Hoàng Ngọc Khanh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (đứng giữa) trả lời các câu hỏi của các nhà báo tại cuộc họp báo thường kỳ. (Ảnh minh họa)

Ông Hoàng Ngọc Khanh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (đứng giữa) trả lời các câu hỏi của các nhà báo tại cuộc họp báo thường kỳ. (Ảnh minh họa)

Các đơn vị, địa phương tiếp nhận câu hỏi từ cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên được thực hiện cũng thông qua ứng dụng di động: Hue-G (dịch vụ đô thị thông minh Thừa Thiên Huế) và Cổng thông tin tương tác: https://tuongtac.thuathienhue.gov.vn.

Thời gian tiếp nhận, phân phối và chuẩn bị nội dung cung cấp thông tin đối với câu hỏi và đề nghị phát ngôn của các đơn vị, địa phương từ cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên được thực hiện trong giờ hành chính.

Sau khi cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên đặt câu hỏi và đề nghị cung cấp thông tin, các đơn vị, địa phương phải cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí, đồng thời, nhà báo, phóng viên có thể tương tác, phản hồi trực tiếp với cơ quan hành chính Nhà nước.

Quy định phát ngôn và cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí trên hệ thống mạng lưới phát ngôn cũng nêu rõ nguyên tắc phát ngôn và tổ chức cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên. Theo đó, công tác phát ngôn và tổ chức cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên phải tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan. Quy trình trả lời, cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên phải cụ thể, rõ ràng, thống nhất, đúng thời gian quy định.

Nội dung câu hỏi, đề nghị các đơn vị, địa phương cung cấp thông tin phải rõ ràng, đúng sự việc, đảm bảo tính công khai, minh bạch, khách quan, trung thực. Bảo đảm an toàn thông tin trong việc gửi, chuyển, lưu trữ thông tin cung cấp cho báo chí.

Trong trường hợp đề nghị phát ngôn của cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên liên quan đến nhiều đơn vị, địa phương xử lý khác nhau mà không thống nhất được nội dung trả lời đầy đủ thì Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp báo cáo UBND tỉnh để trả lời cho báo chí tại phiên họp báo thường kỳ gần nhất của UBND tỉnh.