Điều chỉnh kích thước chữ

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Chính trị về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư 2 tuyến đường sắt tại TPHCM

(CLO) Đây là nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng trong Thông báo kết luận 45/TB-VPCP tại cuộc họp về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và tuyến số 2 (Bến Thành - Tham Lương).

Audio
Tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đoạn song song Xa lộ Hà Nội nhìn từ trên cao. Ảnh: Quang Định

Tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đoạn song song Xa lộ Hà Nội nhìn từ trên cao. Ảnh: Quang Định

Trong Thông báo Kết luận, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng, UBND Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Chính trị về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án xây dựng đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và tuyến số 2 (Bến Thành - Tham Lương) theo quy định.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan hướng dẫn UBND Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thẩm định, phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án theo quy định và báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Chính phủ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng yêu cầu các Bộ tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc tổ chức, thực hiện Dự án, bảo đảm các dự án hoàn thành chất lượng, đúng tiến độ, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

Empty

Mới đây, Thủ tướng đã đồng ý về việc điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh. Thủ tướng yêu cầu UBND Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc lập và trình phê duyệt nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh; tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện việc rà soát, đánh giá và lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP theo quy định pháp luật về đấu thầu.

Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng tổ chức thẩm định nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định pháp luật về quy hoạch đô thị.

PV