Điều chỉnh kích thước chữ
Sở Xây dựng Quảng Bình:

Thực hiện tốt cơ chế một cửa liên thông, nâng cao hiệu quả hoạt động

(NB&CL) Xác định cải cách hành chính (CCHC) là khâu đột phá trong quản lý hoạt động xây dựng, phát triển đô thị, nhiều năm qua, Sở Xây dựng Quảng Bình đã tập trung cải cách thủ tục hành chính (TTHC), nâng cao hiệu quả hoạt động. Trong đó nổi bật là việc thực hiện tốt cơ chế một cửa liên thông.

Audio

Cải cách TTHC trên tất cả các lĩnh vực

Bám sát Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, Kế hoạch CCHC tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2020, Sở Xây dựng đã chỉ đạo các phòng chuyên môn thực hiện cải cách TTHC trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước. Việc công bố, cập nhật, niêm yết TTHC được tiến hành thường xuyên, liên tục.

Từ năm 2011 đến nay, Sở đã tham mưu ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 44 bộ TTHC ở cả cấp tỉnh, huyện, xã đúng theo quy định. Hàng năm đều xây dựng kế hoạch và thực hiện rà soát TTHC, đề ra các phương án đơn giản hóa.

Sở đã tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tất cả 42 TTHC theo cơ chế một cửa, Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Quyết định số 4076/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 và Công văn số 327/UBND-NC ngày 06/3/2017, Lãnh đạo Sở Xây dựng đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc thực hiện việc giải quyết hồ sơ TTHC theo đúng cam kết rút ngắn ít nhất 10% thời gian giải quyết so với thời hạn đã được pháp luật quy định, có những hồ sơ TTHC rút ngắn đến 30% thời hạn giải quyết. Trong năm 2018, Sở Xây dựng đã tiếp nhận và giải quyết 1.912 bộ hồ sơ TTHC, không có hồ sơ nào bị chậm trễ.Thực hiện Công văn số 491/UBND-XDCB ngày 09/4/2018 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan; Sở Xây dựng đã giảm 19 ngày đối với 03 thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công và cấp giấy phép xây dựng. Sở Xây dựng cũng đã triển khai nhận, trả hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

Sở cũng đã ban hành kế hoạch kiểm soát TTHC. Chỉ tính riêng trong năm 2018, Sở đã kịp thời xây dựng trình UBND tỉnh ban hành 4 quyết định công bố TTHC trong các lĩnh vực: hoạt động xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng và áp dụng tại UBND cấp huyện.

Ngoài ra, Sở cũng đã cập nhật, đăng tải công khai các thông tin liên quan đến ngành, lĩnh vực, địa phương quản lý trên chuyên mục Quy hoạch, Kế hoạch, Chính sách và tài liệu pháp lý khác của HĐND, UBND tỉnh. Riêng đối với việc tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC, Sở Xây dựng đã thực hiện việc niêm yết công khai địa chỉ cơ quan giúp UBND tỉnh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị và nội dung hướng dẫn thực hiện phản ánh, kiến nghị để các tổ chức, cá nhân được biết. Ngoài ra, Sở đã sử dụng hòm thư góp ý, công khai số điện thoại đường dây nóng và thiết lập chuyên mục “Người dân hỏi, cơ quan chức năng trả lời” để kịp thời hướng dẫn, giải đáp, xử lý những thắc mắc của cá nhân, tổ chức liên quan đến TTHC.

Sở cũng đã tổ chức đối thoại với cá nhân, tổ chức về TTHC và giải quyết TTHC trong hoạt động đầu tư xây dựng; đối thoại với các doanh nghiệp về sản xuất, sử dụng vật liệu xây dựng không nung…

Đồng chí Hoàng Đăng Quang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho Sở Xây dựng Quảng Bình tháng 4/2018.

Đồng chí Hoàng Đăng Quang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho Sở Xây dựng Quảng Bình tháng 4/2018.

Tính đến Qúy II/2019, Sở đã tham mưu bãi bỏ 04 TTHC về cấp giấy phép quy hoạch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng. Sở cũng đã tổ chức thực hiện tốt việc niêm yết công khai các TTHC đã được UBND tỉnh công bố theo các hình thức niêm yết công khai trên bảng niêm yết TTHC, đóng thành Sổ hướng dẫn đặt tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC tại các phòng chuyên môn, đơn vị trực tiếp giải quyết TTHC; cập nhật công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng. Tất cả các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và qua Phần mềm Một cửa điện tử. Qúy II/2019, Sở đã giải quyết TTHC 485 hồ sơ (trong đó số hồ sơ giải quyết đúng hạn: 484 hồ sơ).

Ông Lê Anh Tuấn - Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Bình cho biết, ngoài các yếu tố về TTHC, Sở Xây dựng thường xuyên duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 nhằm mang lại hiệu quả thiết thực, phù hợp với xu thế xây dựng hành chính hiện đại theo hướng công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu cải cách TTHC của tỉnh; đưa vào ứng dụng hiệu quả các phần mềm chuyên ngành, như: phần mềm kế toán, cấp chứng chỉ hành nghề, kê khai thuế, bảo hiểm xã hội…, nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức quản lý tốt hơn công việc chuyên môn đang đảm nhiệm. Nhờ việc ứng dụng công nghệ thông tin, các công vụ do Sở thực hiện luôn nhanh chóng, thuận lợi và hoàn toàn minh bạch.

Thực hiện tốt cơ chế một cửa liên thông

Một trong những điểm nhấn ấn tượng trong nỗ lực CCHC của Sở Xây dựng Quảng Bình là việc Sở đã thực hiện rất tốt và hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Thời gian qua, Sở đã tiếp nhận và trả kết quả tất cả 42 TTHC theo một cửa, một cửa liên thông qua Trung tâm Hành chính công tỉnh. Trong đó có 22 TTHC giải quyết theo cơ chế một cửa, 20 TTHC giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông. Tất cả các TTHC liên thông, đều thực hiện liên thông với UBND tỉnh. Trong đó, lĩnh vực Quy hoạch – Kiến trúc có 10 TTHC liên thông và có nhiều hồ sơ thủ tục hành chính. Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định số 1727/QĐ-UBND ngày 22/05/2019 phê duyệt các quy trình nội bộ liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND tỉnh Quảng Bình. Sở thực hiện nghiêm túc quy trình tiếp nhận, kiểm tra, xử lý hồ sơ và trả kết quả theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Các lĩnh vực giải quyết TTHC đã thực hiện đúng quy định của pháp luật, quản lý và thực hiện theo Phần mềm Một cửa điện tử. Các phòng chuyên môn giải quyết TTHC đã thực sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức đến thực hiện TTHC.

Chỉ tính riêng Quý II/2019 vừa qua, số TTHC thực hiện tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông/ Tổng số TTHC đã được công bố thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng là 42/42 TTHC;  Số hồ sơ TTHC được tiếp nhận và trả kết quả qua Bộ phận một cửa, một cửa liên thông/ Tổng số hồ sơ đã giải quyết của Sở Xây dựng là 485/485.

Quy hoạch chi tiết quần thể tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, TP. Đồng Hới.

Quy hoạch chi tiết quần thể tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, TP. Đồng Hới.

Nhìn chung, công tác cải cách TTHC ở Sở Xây dựng Quảng Bình những năm qua được lãnh đạo Sở tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, thường xuyên và liên tục. Việc cải cách TTHC đã đảm bảo các hồ sơ TTHC giải quyết nhanh chóng, theo đúng trình tự và đúng quy định của pháp luật, qua đó đã thúc đẩy quá trình đổi mới kinh tế, dân chủ hóa đời sống xã hội, hội nhập quốc tế, tạo điều kiện công khai minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc với cơ quan hành chính nhà nước. Việc áp dụng công nghệ thông tin vào cải cách TTHC cũng đã giảm được thời gian, công sức và lãng phí tài sản.

Không bằng lòng với những gì đã đạt được, thời gian tới, Sở Xây dựng Quảng Bình tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách TTHC; thực hiện tốt việc rà soát, cập nhật văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành để kịp thời tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung TTHC thuộc lĩnh vực xây dựng; tổ chức thực hiện rà soát nhằm đơn giản hóa TTHC; tiếp tục theo dõi, duy trì và vận hành hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO: 9001-2008; thực hiện các biện pháp tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện quy chế quản lý và sử dụng kinh phí do ngân sách Nhà nước cấp bảo đảm công khai, minh bạch; tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính. Tất cả vì sự phát triển chung của nền kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình.

Đắc Nguyên - Đào Vinh