Điều chỉnh kích thước chữ

Thượng tá Tô Anh Dũng làm Giám đốc Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư

(CLO) Thượng tá Tô Anh Dũng được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư.

Audio
Thượng tá Tô Anh Dũng tuyên thệ khi nhận nhiệm vụ kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư

Thượng tá Tô Anh Dũng tuyên thệ khi nhận nhiệm vụ kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư

Chiều 17/8, Bộ Công an tổ chức lễ công bố Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, đồng thời ra mắt Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư.

Thượng tá Tô Anh Dũng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư.

Theo Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là dự án công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay, có vai trò, vị trí, ý nghĩa rất quan trọng trong đời sống xã hội.

Trong đó, Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư là trung tâm của hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong toàn quốc.

Với việc xây dựng dữ liệu quốc gia về dân cư, mỗi công dân sẽ được cấp một số định danh cá nhân từ khi sinh ra đến tuổi quy định phải được cấp căn cước công dân. 12 số trên thẻ căn cước công dân chính là số định danh của mỗi người.

Số định danh cá nhân, căn cước công dân là cơ sở xây dựng, hình thành cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để quản lý hộ khẩu, hộ tịch và làm cơ sở dùng chung cho tất cả các bộ, ngành, địa phương trong giải quyết công việc của công dân theo hướng đơn giản hóa, thuận tiện.

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, việc xây dựng hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thống nhất trên toàn quốc nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là nền tảng trong hệ thống các cơ sở dữ liệu của quốc gia, tập hợp thông tin cơ bản của tất cả công dân Việt Nam, được chuẩn hóa, số hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin để phục vụ quản lý nhà nước và giao dịch của cơ quan, tổ chức, cá nhân; giúp giảm giấy tờ cá nhân, đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại các bộ, ngành, địa phương, tiến tới xây dựng chính phủ điện tử ở Việt Nam.

Thế Vũ