Điều chỉnh kích thước chữ

Thượng tướng Đỗ Căn được bầu làm Bí thư Đảng uỷ Cơ quan Tổng cục Chính trị

(CLO) Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị được bầu làm Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị nhiệm kỳ 2020-2025.

Audio
Thượng tướng Đỗ Căn, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Chủ nhiệm TCCT phát biểu bế mạc đại hội. Ảnh: QĐND

Thượng tướng Đỗ Căn, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Chủ nhiệm TCCT phát biểu bế mạc đại hội. Ảnh: QĐND

Chiều 3/7, sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị đã quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, lãnh đạo cơ quan chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng nhiều chủ trương, giải pháp cơ bản, chiến lược, xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh về chính trị, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ được phát huy, tỏa sáng trong thời kỳ mới, góp phần giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội và sự nghiệp quân sự, quốc phòng.

Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị đã lãnh đạo xây dựng Cơ quan Tổng cục Chính trị có bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện trên tất cả các mặt công tác, nội bộ ổn định, đoàn kết thống nhất cao. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên; Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị luôn gương mẫu đi đầu trong công tác xây dựng Đảng...

Tại Đại hội, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương trình Đại hội XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị của Quân ủy Trung ương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị nhiệm kỳ 2015 - 2020; xác định phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị nhiệm kỳ mới và Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI.

Đồng thời, với tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc, đại hội đã đánh giá khách quan, toàn diện những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu. Đại hội đã phân tích, làm rõ những thuận lợi, khó khăn, thách thức trong thời gian tới, đề ra phương hướng, mục tiêu, các khâu đột phá và những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để lãnh đạo Cơ quan Tổng cục Chính trị tiếp tục phát triển, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đại hội đã dân chủ thảo luận, lựa chọn và bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 19 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị gồm 16 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết đại diện cho trí tuệ, nguyện vọng của toàn Đảng bộ và Cơ quan Tổng cục Chính trị tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI.

Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới đã tiến hành hội nghị phiên thứ nhất, bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị nhiệm kỳ 2020-2025.

Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị được bầu làm Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu bế mạc đại hội, Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị nhiệm kỳ 2020-2025 khẳng định: Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị lần thứ XIX đã được chuẩn bị chu đáo, được tổ chức trang trọng, đúng nguyên tắc, trong không khí dân chủ, phấn khởi, tin tưởng và thành công tốt đẹp.

Ngay sau đại hội, Thượng tướng Đỗ Căn yêu cầu các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức tốt việc quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội sát với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Trước mắt tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020; đẩy mạnh Phong trào Thi đua Quyết thắng lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng...

T.Toàn