Điều chỉnh kích thước chữ

Thượng tướng Phan Văn Giang cùng 34 tướng lĩnh, sỹ quan ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

(CLO) 35 tướng lĩnh, sỹ quan Quân đội ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, trong đó Thượng tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ứng cử tại đơn vị bầu cử số 2 của tỉnh Thái Nguyên (gồm thành phố Thái Nguyên và các huyện Đồng Hỷ, Võ Nhai).

Audio
Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Thượng tướng Phan Văn Giang.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Thượng tướng Phan Văn Giang.

Theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV, số lượng đại biểu Quân đội gồm 33 người. Với 35 người được giới thiệu, tỷ lệ ứng viên trên số người dự kiến được bầu là 1,06.

Cụ thể, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Thượng tướng Phan Văn Giang được giới thiệu ứng cử theo cơ cấu của Chính phủ. Hiện, Trung ương giới thiệu Thượng tướng Phan Văn Giang về ứng cử tại đơn vị bầu cử số 2 của tỉnh Thái Nguyên (gồm thành phố Thái Nguyên và các huyện Đồng Hỷ, Võ Nhai).

Cùng với đó, Bộ Quốc phòng có 12 tướng lĩnh được các cơ quan Trung ương giới thiệu ứng cử gồm: Đại tướng Lương Cường - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Thứ trưởng Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt - Tư lệnh Quân khu 9; Thiếu tướng Hoàng Văn Hữu - Phó Tư lệnh Quân khu 1; Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 2; Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng -  Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 3; Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm - Phó Tư lệnh Quân khu 7; Thiếu tướng Lê Quang Đạo - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng; Thiếu tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân; Chuẩn đô đốc Đỗ Văn Yên - Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 2, Quân chủng Hải quân; Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến - Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng; Thiếu tướng Dương Văn Thăng - Phó Chánh án TAND tối cao, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương.

Ở địa phương, Hội đồng Bầu cử các tỉnh đã đề cử 16 ứng cử viên chính thức gồm: Đàm Minh Diện - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Cao Bằng; Lý Việt Phú - Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Cao Bằng; Hoàng Thanh Bình - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Lai Châu; Nguyễn Minh Quang - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Hải Phòng; Hà Thọ Bình - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4; Nguyễn Hữu Đàn - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Quảng Trị; Lê Ngọc Hải - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 5; Đinh Văn Thê - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Gia Lai; Phan Văn Xựng - Chính ủy, Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh; Nguyễn Tâm Hùng - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Bà Rịa - Vũng Tàu; Võ Văn Hội - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Bến Tre; Chau Chắt - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự An Giang; Nguyễn Quốc Duyệt - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Nguyễn Thế Anh - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kiên Giang; Hoàng Ngọc Định - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Giang.

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giới thiệu 6 ứng cử viên gồm: Trần Quang Phương - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Trần Hồng Minh - Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng; Nguyễn Hải Hưng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Đỗ Quang Thành - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Vũ Xuân Hùng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4; Trần Đức Thuận - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương.

Quốc Trần