Điều chỉnh kích thước chữ
Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa X:

Tích cực triển khai nhiệm vụ cho năm 2020 nhiều trọng trách

(NB&CL) Năm 2019 là năm thứ tư của nhiệm kỳ Đại hội X HNBVN, đây cũng là năm Trung ương Hội và các cấp Hội Nhà báo cả nước triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X, Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015 – 2020 và kế hoạch công tác năm 2019 của HNBVN.

Audio

Hội nghị Ban Chấp hành đã trao đổi thẳng thắn nhiều vấn đề, những vướng mắc cần tháo gỡ và thảo luận về các thông điệp, nhiệm vụ sẽ triển khai trong năm 2020.

1. Hiện nay, tình hình thế giới cũng như trong nước biến động phức tạp, khó lường, hoạt động báo chí và hoạt động Hội đang gặp nhiều khó khăn, thách thức. Nhằm thực hiện tốt trách nhiệm lớn lao và vẻ vang của báo chí trong việc tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, định hướng đúng đắn dư luận xã hội... Hội Nhà báo Việt Nam đã và đang nỗ lực, tiếp tục thực hiện tốt những nhiệm vụ đề ra. Tại Hội nghị Ban Chấp hành, đồng chí Thuận Hữu - Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam đã trình xin ý kiến và được Ban Bí thư Trung ương Đảng đồng ý cho tổ chức tổng kết Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 18/3/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới”. Đồng thời, Ban Bí thư cũng đồng ý ban hành Chỉ thị mới về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của tổ chức Hội Nhà báo trong thời kỳ mới. Điều này có nghĩa là HNBVN đã khẳng định được vai trò, vị trí của tổ chức chính trị - xã hội – nghề nghiệp, sẽ không sáp nhập với bất cứ một tổ chức Hội nào khác trong cả nước. Chính vì vậy mà nhiệm vụ hết sức quan trọng của các đồng chí trong Ban chấp hành chính là đóng góp ý kiến cho dự thảo báo cáo tổng kết về việc thực hiện Chỉ thị 37–CT/TW... Bên cạnh đó, đồng chí Chủ tịch HNBVN cũng đề nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về dự thảo Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2019, phương hướng công tác năm 2020 của BCH Hội Nhà báo Việt Nam; Dự thảo Báo cáo một số nội dung xin ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam Khóa XI; các vấn đề triển khai kế hoạch công tác tiến tới Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam...

Các đồng chí chủ trì Hội nghị: Thuận Hữu - Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Mai Đức Lộc - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Bé - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Các đồng chí chủ trì Hội nghị: Thuận Hữu - Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Mai Đức Lộc - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Bé - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

2. Trình bày Dự thảo Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2019, phương hướng công tác năm 2020 của BCH Hội Nhà báo Việt Nam, đồng chí Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định: “Có thể nói, năm 2019, mặc dù khối lượng kế hoạch công tác nhiều, nhưng được sự lãnh đạo chỉ đạo sâu sát của Đảng đoàn, Ban Thường vụ và Thường trực Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, cơ quan Trung ương Hội và các cấp Hội Nhà báo Việt Nam đã tích cực triển khai thực hiện Chương trình công tác toàn khóa và các nghị quyết của Ban Chấp hành, đã đạt được nhiều kết quả rất đáng khích lệ”. Theo đó, trong các hoạt động như công tác xây dựng hội, công tác nghiệp vụ, công tác kiểm tra, công tác đối ngoại, công tác báo chí, công tác văn thể, công tác văn phòng, công tác bảo tàng báo chí... đều đạt kết quả cao. Năm qua, Hội Nhà báo đã tổ chức thành công nhiều hoạt động, sự kiện theo chức năng, nhiệm vụ của Hội như hội nghị, hội thảo, tọa đàm, các giải báo chí và các khóa tập huấn bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ… Đồng thời, Hội cũng triển khai thành công các nhiệm vụ trọng tâm quan trọng như: Đề nghị và đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý làm việc với Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam nhân dịp 21/6; Xây dựng Đề án tiếp tục nâng cao chất lượng Giải báo chí Quốc gia trình Thủ tướng Chính phủ và các ban, bộ, ngành liên quan xem xét tăng kinh phí Giải hằng năm; Phối hợp với các ban, bộ ngành liên quan xây dựng Đề án Hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao của Trung ương và địa phương giai đoạn 2021 – 2025; Triển khai kế hoạch công tác tiến tới Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam... góp phần nâng cao vai trò, vị thế của Trung ương Hội và các cấp Hội Nhà báo cả nước.

Điều này cho thấy rằng, năm 2019 đã có nhiều chuyển biến tích cực trong hoạt động của các cấp Hội Nhà báo Việt Nam từ trung ương tới địa phương. Từ đó, từng bước khẳng định vị thế, nâng tầm vai trò của Hội Nhà báo trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội, góp phần tích cực và hiệu quả vào công cuộc đổi mới của đất nước cũng như sự phát triển của nền báo chí Việt Nam.

Các đại biểu thảo luận bên hành lang Hội nghị.

Các đại biểu thảo luận bên hành lang Hội nghị.

3. Các đại biểu đã thảo luận sôi nổi nhiều vấn đề, trong đó tập trung đánh giá công tác triển khai chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Hội Nhà báo Việt Nam; Tổng kết 15 năm thực hiện chỉ thị 37-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX); Tổng kết hoạt động Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam (Khóa X) năm 2019 – Phương hướng nhiệm vụ năm 2020... Đặc biệt, một trong những nội dung quan trọng và được các đại biểu quan tâm thảo luận chính là những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2020. Đó là, tiếp tục thực hiện kế hoạch công tác tiến tới Đại hội XI của Hội Nhà báo Việt Nam; Xây dựng Đề án hỗ trợ sáng tạo tác phẩm chất lượng cao giai đoạn 2021 – 2025; Tổ chức Hội Báo toàn quốc năm 2020; Tổ chức Đại hội thi đua toàn quốc của Hội Nhà báo Việt Nam (kết hợp với Tổng kết công tác Hội, công tác Thi đua khen thưởng năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ của năm 2020); Kỷ niệm 70 năm thành lập Hội Nhà báo Việt Nam; Kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XIV; Giải bóng bàn cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XIV; Chỉ đạo các cấp hội hoàn thành Đại hội trước tháng 6/2020. Tổ chức Đại hội lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam, dự kiến vào đầu tháng 10/2020; Tổ chức Liên hoan toàn quốc tiếng hát người làm báo Việt Nam lần thứ VII; Triển khai kế hoạch công tác đối ngoại năm 2020... cùng nhiều nhiệm vụ quan trọng khác.

Phần lớn các đại biểu đều đồng tình với Dự thảo báo cáo, đồng thời có nhiều ý kiến đặt ra trong Hội nghị như những rào cản, khó khăn vì thiếu kinh phí hoạt động, việc vướng mắc trong chuẩn bị đề án nhân sự, việc tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, quy định  đối với phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí tại các địa phương... Thậm chí còn bàn tới việc nơi này nơi kia cán bộ làm công tác Hội còn thiếu thời gian, thiếu tâm huyết với hoạt động công tác hội... Tất cả các ý kiến đều được Chủ tịch HNBVN Thuận Hữu chia sẻ, trả lời cụ thể và rõ ràng, đi đến thống nhất cao trong Hội nghị. Ngoài ra, các đại biểu cũng đồng tình cao với Dự thảo Báo cáo một số nội dung xin ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam Khóa XI do đồng chí Phó Chủ tịch HNBVN Mai Đức Lộc trình bày.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu ghi nhận những kết quả đã đạt được trong một năm hoạt động và những phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam. Đồng chí đặc biệt hoan nghênh đánh giá cao những ý kiến, góp ý thẳng thắn, xây dựng của các đại biểu, đồng thời mong muốn sẽ tiếp tục nhận được những góp ý cụ thể, trực tiếp thêm nữa gửi về văn phòng Hội để cuối tháng 12 tới, HNBVN sẽ hoàn thiện các văn bản gửi tới tất cả các cấp Hội địa phương trong cả nước.

Có thể nói, để triển khai tốt các nhiệm vụ thời gian tới là không hề dễ dàng với một năm 2020 nhiều trọng trách. Nhưng tin rằng, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành sẽ chủ động phối hợp chặt chẽ với Đảng đoàn, Ban Thường vụ và Thường trực Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam trong việc chỉ đạo các cấp Hội thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X và các nghị quyết của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Kế hoạch công tác năm 2020 của Hội Nhà báo Việt Nam.

Hà Vân