Điều chỉnh kích thước chữ

Tiền Giang: Kỷ luật 1 tổ chức đảng và 31 đảng viên trong quý I/2019

(CLO) Trong quý I-2019, UBKT các cấp tỉnh Tiền Giang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 4 tổ chức đảng và 15 đảng viên (trong đó có 1 tỉnh ủy viên, 1 huyện ủy viên, 4 đảng ủy viên, 3 chi ủy viên).

Báo nói Công luận
a04dbfc8f6891fd74698

Qua đó, kết luận 4 tổ chức đảng và 15 đảng viên có vi phạm; phải thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng và 9 đảng viên. Giám sát 6 tổ chức đảng và 6 đảng viên, qua giám sát đã chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1 đảng viên.Kiểm tra 5 tổ chức đảng cấp dưới về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng.Giải quyết 5 đơn tố cáo liên quan đến 5 đảng viên. Kiểm tra thu, nộp, quản lý, sử dụng đảng phí đối với 4 tổ chức đảng và 50 đảng viên, kết luận có 3 tổ chức đảng và 15 đảng viên thực hiện chưa đúng quy định về thu, nộp đảng phí.

Đảng bộ thi hành kỷ luật khiển trách đối với 1 tổ chức đảng và thi hành kỷ luật 31 đảng viên (trong đó có 2 tỉnh ủy viên, 11 huyện ủy viên và tương đương, 3 chi ủy viên) bằng các hình thức: Khiển trách 22, cảnh cáo 5, khai trừ ra khỏi Đảng 4 trường hợp.

PV