Điều chỉnh kích thước chữ

Tiến hành kiểm tra việc xét công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư

(CLO) Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa thành lập 3 đoàn kiểm tra việc xét công nhận chức danh giáo sư (GS), phó GS trên cả nước. Theo đó, Bộ GD&ĐT sẽ tiến hành kiểm tra xuyên suốt từ hội đồng cơ sở đến hội đồng ngành.

Audio
Hội đồng Giáo sư nhà nước tập huấn quy trình xét Giáo sư, Phó giáo sư năm 2019 (Ảnh TL)

Hội đồng Giáo sư nhà nước tập huấn quy trình xét Giáo sư, Phó giáo sư năm 2019 (Ảnh TL)

Cụ thể, đoàn kiểm tra có đại diện Thanh tra Bộ, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục và Vụ Giáo dục Đại học. Trong lần kiểm tra này, Bộ GD&ĐT tập trung vào việc thành lập các hội đồng cơ sở, việc xét tại các hội đồng cơ sở theo đúng tinh thần Quyết định 37/2018 của Thủ tướng Chính phủ về quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh GS, phó GS...

Việc kiểm tra nhằm mục đích là để việc xét chức danh GS, phó GS năm 2019 được nghiêm túc, đạt chất lượng cao nhất. Để chuẩn bị cho công tác này, trước đó, Bộ GD&ĐT cũng đã có công văn gửi thủ trưởng các cơ sở giáo dục đại học có thành lập Hội đồng GS cơ sở năm 2019 về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, phó GS tại Hội đồng GS cơ sở.

Theo đó, thủ trưởng các cơ sở giáo dục đại học có thành lập Hội đồng GS cơ sở năm 2019 chỉ đạo xét công nhận đạt chuẩn chức danh GS, phó GS tại Hội đồng GS cơ sở đảm bảo đúng quy trình đã được Thủ tướng quy định trong quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng GS các cấp.

Qua đó, đợt kiểm tra lần này, Bộ GD&ĐT muốn rà soát các đơn vị đã thực hiện đúng quy định, cũng như công văn trước đó đề cập hay không. Bộ sẽ kiểm tra từ việc công khai hồ sơ điện tử của từng ứng viên trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục đại học (nơi nhận hồ sơ của ứng viên), đến việc rà soát hồ sơ của ứng viên, thẩm định tính pháp lý, sự chuẩn xác của hồ sơ...

Ngoài ra, Bộ cũng thẩm định thâm niên đào tạo, nghiên cứu khoa học của ứng viên và tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn, khả năng giao tiếp tiếng Anh của từng ứng viên đảm bảo chất lượng.

Tất cả công tác trên Bộ GD&ĐT sẽ kiểm tra dựa trên tinh thần kỹ lưỡng, nghiêm túc và sẽ không bỏ qua công tác nào.

Lương Minh