Điều chỉnh kích thước chữ

Tiếp cận điện năng của Việt Nam đứng ở vị trí 27 trên tổng số 190 quốc gia

(CLO) Mới đây, Nhóm nghiên cứu Doing Business của Ngân hàng Thế giới (World Bank – WB) đã công bố báo cáo Doing Business 2019 với nội dung là kết quả đánh giá các chỉ số năng lực cạnh tranh năm 2018 của 190 quốc gia/nền kinh tế trên thế giới, trong đó bao gồm kết quả đánh giá về Chỉ số tiếp cận điện năng.

Báo nói Công luận

Tiếp cận điện năng của Việt Nam đứng ở vị trí 27 trên tổng số 190 quốc gia (Ảnh TL)

 

 

Theo kết quả đánh giá, chỉ số Tiếp cận điện năng năm 2018 của Việt Nam được xếp hạng ở vị trí 27 trên tổng số 190 quốc gia/ nền kinh tế. Chỉ số Tiếp cận điện năng được Doing Business đánh giá theo các tiêu chí: Thủ tục, thời gian và chi phí để kết nối với lưới điện, độ tin cậy cung cấp điện và tính minh bạch của giá điện.

Cũng theo Doing Business, đây là năm thứ 5 liên tiếp chỉ số Tiếp cận điện năng của Việt Nam đã có những cải thiện về vị trí, là nền kinh tế có chỉ số Tiếp cận điện năng cải thiện vị trí trong khu vực. Hiện Việt Nam đã vượt qua Philippin và đứng thứ 4 khu vực Asean. Với quá trình liên tục tiến hành đổi mới, cải cách và kết hợp đồng bộ nhiều giải pháp trong vấn đề Tiếp cận điện năng, Việt Nam đã từng bước cải thiện về xếp hạng qua từng năm trong giai đoạn 2013-2018. 

Chỉ số Tiếp cận điện năng trong thời gian qua của Việt Nam được coi là chỉ số có cải thiện tốt trong số 10 chỉ số của nền kinh tế theo đánh giá của Doing Business, góp phần duy trì đánh giá tích cực về môi trường kinh doanh tại Việt Nam.

So sánh Việt Nam với các quốc gia tham gia ký kết Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) mà Việt Nam chuẩn bị gia nhập cho thấy, vị trí xếp hạng về chỉ số Tiếp cận điện năng của năm 2018 cũng như thời gian tiếp cận điện năng (31 ngày) đã đạt mục tiêu đặt ra của Chính phủ đến 2020 cho ngành điện.

Ngọc Hà