Điều chỉnh kích thước chữ
Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh, thành phố:

Tiếp thêm lửa để “lò” ngày càng nóng!

(NB&CL) Sự ra đời của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được xem là “cánh tay nối dài của Trung ương” về PCTN, tiêu cực, mạnh tay với tham nhũng, tiêu cực ở cơ sở đồng thời tiếp thêm lửa để công cuộc “đốt lò” chống tham nhũng luôn nóng, ngày càng nóng.

Audio

Sự kiện: tham nhũng

Về công cuộc phòng chống tham nhũng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nhấn mạnh: “Cái lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy; Củi khô, củi vừa vừa cháy trước, rồi cả lò nóng lên, tất cả các cơ quan vào cuộc, có ai đứng ngoài đâu. Và không thể đứng ngoài được”.

Đúng theo tinh thần ấy, ngày 2/6 vừa qua, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Quy định số 67-QĐ/TW về việc thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Sự ra đời của BCĐ được xem là “cánh tay nối dài của Trung ương” về PCTN, tiêu cực, mạnh tay với tham nhũng, tiêu cực ở cơ sở đồng thời tiếp thêm lửa để công cuộc “đốt lò” chống tham nhũng luôn nóng, ngày càng nóng.

Trực tiếp chỉ đạo xử lý các vụ việc tham nhũng, tiêu cực ở địa phương

Theo Quy định số 67-QĐ/TW, BCĐ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọt tắt là BCĐ cấp tỉnh) sẽ trực tiếp chỉ đạo xử lý các vụ việc tham nhũng, tiêu cực ở địa phương.

BCĐ cấp tỉnh do Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy thành lập, chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Phạm vi hoạt động của BCĐ cấp tỉnh là chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, phòng, chống tiêu cực, trọng tâm là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp ở địa phương. Trực tiếp xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp xảy ra ở địa phương.

tiep them lua de lo ngay cang nong hinh 1

BCĐ cấp tỉnh có nhiệm vụ chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước.

BCĐ cấp tỉnh chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát cấp ủy, tổ chức Đảng và các cơ quan chức năng trong việc kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xử lý các vụ việc; khởi tố điều tra, truy tố, xét xử thi hành án các vụ án tham nhũng, tiêu cực, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm ở địa phương.

BCĐ cấp tỉnh cũng sẽ chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy và cấp ủy viên, đảng viên có thẩm quyền trong xử lý khiếu nại, tố cáo về hành vi tham nhũng, tiêu cực và xử lý thông tin về vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực do các cá nhân, tổ chức phát hiện, cung cấp, kiến nghị…

Quyền hạn của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh là yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, tổ chức và người có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực.

Chỉ đạo xem xét lại việc kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án của địa phương kết luận, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực.

Trực tiếp chỉ đạo về chủ trương xử lý đối với một số vụ án, vụ việc cụ thể hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức và người có thẩm quyền xem xét lại việc giải quyết, hoặc giải quyết lại nhằm bảo đảm việc xử lý nghiêm minh, đúng quy định.

Trường hợp phát hiện vi phạm liên quan đến cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý thì Ban Chỉ đạo cấp tỉnh kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương theo quy định, đồng thời báo cáo thường trực tỉnh ủy, thành ủy và Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh.

tiep them lua de lo ngay cang nong hinh 2

Ông Nguyễn Thanh Long (trái) và ông Chu Ngọc Anh (phải) đã vi phạm nghiêm trọng đến mức bị Ban Chấp hành Trung ương kỷ luật khai trừ Đảng. Nguồn: TTXVN

Trong quá trình kiểm tra, thanh tra, thi hành án, nếu phát hiện sai phạm có dấu hiệu tội phạm thì chuyển cơ quan điều tra để xử lý theo thẩm quyền, không chờ đến khi kết thúc mới chuyển…

Tổ chức bộ máy Ban Chỉ đạo cấp tỉnh gồm: Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh: Bí thư tỉnh ủy, thành ủy; Các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; Các Ủy viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh. Ngoài thành phần, cơ cấu này, trường hợp thật cần thiết phải điều chỉnh về cơ cấu thành viên của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh thì ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy báo cáo, xin ý kiến của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương trước khi quyết định.

Thể hiện rõ tinh thần triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương

Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp thứ 21 của BCĐ Trung ương về PCTN, tiêu cực có đoạn nhấn mạnh: “Bên cạnh những kết quả nổi bật, nghiêm túc kiểm điểm và nhìn nhận công tác đấu tranh, PCTN, tiêu cực của chúng ta vẫn còn nhiều tồn tại, khó khăn, thách thức rất lớn”.

Trong đó, Kết luận chỉ rõ: Mặc dù các hành vi tham nhũng, tiêu cực vừa qua đã bị xử lý nghiêm, nhưng vẫn xuất hiện nhiều vụ tham nhũng, tiêu cực rất lớn, tinh vi hơn, vi phạm pháp luật, nghiêm trọng hơn.

Điều đó cho thấy, công tác quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên của chúng ta vẫn chưa tốt; cơ chế, chính sách của chúng ta còn lỏng lẻo, tạo môi trường cho tham nhũng, tiêu cực...; Các hành vi tham nhũng hiện nay ngày càng tinh vi hơn, không chỉ ở trong một số người, trong một bộ phận nhỏ mà đã xuất hiện sự liên kết, liên thông ở nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều địa phương.

Chỉ cần một vụ tham nhũng đã có thể làm tha hoá cả một hệ thống với số lượng lớn cán bộ, thậm chí có thể làm cho các ngành, các địa phương bị ảnh hưởng trầm trọng…

Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng chỉ rõ: Những tồn tại, thách thức trên đây cần được BCĐ xem xét một cách thấu đáo, để từ đó có trách nhiệm đóng góp đề xuất các giải pháp hiệu quả vào việc đấu tranh xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực; củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

tiep them lua de lo ngay cang nong hinh 3

Và một trong những giải pháp đó là việc Quy định 67 được ban hành với quyết định tái thành lập BCĐ cấp tỉnh. Trước đó, Luật PCTN năm 2005 quy định BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng do Thủ tướng Chính phủ đứng đầu. Sau đó, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCTN (năm 2007) đã bổ sung quy định BCĐ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về PCTN do Chủ tịch UBND đứng đầu. Tuy nhiên, sau Đại hội XI, Trung ương quyết định chủ trương thành lập BCĐ Trung ương trực thuộc Bộ Chính trị do Tổng Bí thư làm Trưởng ban. Không thành lập BCĐ tỉnh, thành phố.

Quy định 67-QĐ/TW được ban hành cũng cho thấy, cuộc chiến chống “giặc nội xâm” đang bước vào giai đoạn mới sau những thành quả, dấu ấn tốt, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội. Đây chính là “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”.

Như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: Đây là việc làm cần thiết, đúng đắn, phù hợp với tình hình thực tế và chắc chắn sẽ góp phần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ hơn nữa trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

Cái lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy. Củi khô, củi vừa vừa cháy trước, rồi cả lò nóng lên, tất cả các cơ quan vào cuộc, có ai đứng ngoài đâu. Và không thể đứng ngoài được. Cá nhân nào muốn không làm cũng không thể được, thế mới là thành công”. Năm thứ 5 đã trôi qua kể từ nhấn mạnh ấy của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp thứ 12 BCĐ Trung ương về PCTN (tháng 7/2017).

“Lò” chống tham nhũng đến nay vẫn rừng rực cháy. Công cuộc đấu tranh PCTN vẫn “không ngừng”, “không nghỉ”, vẫn  tiếp tục được tăng cường, quyết liệt hơn, hiệu quả cao hơn, không có trở ngại nào, sức ép nào. Và Quyết định 67 với sự ra đời của BCĐ PCTN cấp tỉnh thực sự một lần nữa, tiếp thêm lửa, thêm động lực, quyết tâm, sức mạnh cho công cuộc PCTN. “Lò” thêm nóng, công cuộc PCTN thêm quyết liệt, thông suốt, hiệu quả, củng cố ngày càng vững chắc niềm tin của dân với Đảng ta, Nhà nước ta.

Bình Luận
 
 
Tin mới
40 - 55% tàu cá ngừng hoạt động do giá xăng dầu tăng cao

(CLO) Theo Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (NN&PTNT), do giá xăng dầu tăng cao, đến nay có khoảng 40-55% tàu cá ngừng hoạt động, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến thu nhập, đời sống và an sinh xã hội của cộng đồng ngư dân.

Phát hành bộ tem 'Truyện cổ tích Việt Nam: Cây khế'

(CLO) Bộ tem “Truyện cổ tích Việt Nam: Cây khế” là một câu chuyện ngắn gọn, súc tích; mỗi con tem là một bức tranh minh họa cho câu chuyện với nét vẽ sinh động, màu sắc rực rỡ, cuốn hút người xem.

Nhưng nơi phá thai vẫn còn hợp pháp ở Mỹ

(CLO) Quyết định của Tòa án Tối cao Mỹ về việc đảo ngược vụ Roe kiện Wade năm 1973 có thể khiến cho khoảng một nửa số tiểu bang cấm hoặc hạn chế chặt chẽ việc phụ nữ tiếp cận phá thai.

Thái Lan: Cho gà ăn cần sa thay vì kháng sinh, bất ngờ giá bán cao gấp đôi

(CLO) Một trang trại trồng cần sa y tế ở miền bắc Thái Lan đã cho những con gà ăn cần sa thay vì thuốc kháng sinh và các nhà nghiên cứu cho biết thí nghiệm đã mang lại kết quả đầy hứa hẹn.

Bộ Y tế thu hồi số đăng ký lưu hành trang thiết bị đối với kit xét nghiệm Việt Á

(CLO) Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định về việc thu hồi số đăng ký lưu hành trang thiết bị đối với bộ trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro phát hiện SARS-CoV-2, chủng loại: LightPower iVASARS-CoV-2 1st RT-rPCR Kit của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á.

Dệt may xuất khẩu sang Mỹ tăng trưởng ấn tượng, nhưng khó giữ

(CLO) Trong tháng 5, Việt Nam đã xuất 1,67 tỉ USD hàng dệt may sang Mỹ, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 5 tháng đầu năm đạt 7,86 tỉ USD.

Sở Tài chính Gia Lai gây thất thoát lãng phí ngân sách Nhà nước gần 420 triệu đồng

(CLO) Thanh tra tỉnh đã đề nghị UBND tỉnh Gia Lai kiểm điểm, xem xét xử lý trách nhiệm Giám đốc Sở Tài chính (giai đoạn 2016-2020), đồng thời yêu cầu Giám đốc Sở Tài chính có trách nhiệm thu hồi gần 420 triệu đồng tiền sai phạm trong các dự án phần mềm nói trên.

Nhận 90 triệu đồng của dân, một cán bộ Trung tâm quỹ đất Bình Định bị kỷ luật

(CLO) Ông Trần Văn Đông bị tố cáo về việc nhận 90 triệu đồng của 3 công dân trên địa bàn để chạy cấp đất tái định cư. Mặc dù đã cầm tiền nhưng do ông Đông không thực hiện như cam kết nên người dân đã tố cáo vụ việc đến các cơ quan chức năng.

Vẫn chưa tìm ra nguyên nhân nước sạch bị nhiễm bẩn tại TP Vinh

(CLO) Cho tới chiều 23/6, Công ty CP Cấp nước Nghệ An và cơ quan chức năng vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân dẫn đến nước sạch (nước máy) cung cấp cho nhiều hộ dân ở TP Vinh (tỉnh Nghệ An) bị vẩn đục, lắng cặn và đổi màu.