Điều chỉnh kích thước chữ
Đấu thầu tại huyện Quảng Xương (Thanh Hóa):

Tiết kiệm siêu thấp, xuất hiện nhà thầu "thân quen"

(CLO) Trong năm 2019, huyện Quảng Xương có 383 gói thầu sử dụng vốn ngân sách. Tổng giá gói thầu 230.839 triệu đồng, tổng giá trúng thầu 230.394 triệu đồng, chênh lệch 445 triệu đồng, tiết kiệm sau đấu thầu chỉ đạt gần 0,2%. Cá biệt có những công trình tỷ lệ tiết kiệm chỉ đạt 0,07%.

Audio
Trong năm 2019, UBND huyện Quảng Xương không nhận được kiến nghị nào từ các đơn vị tham gia dự thầu và các đơn vị liên quan.

Trong năm 2019, UBND huyện Quảng Xương không nhận được kiến nghị nào từ các đơn vị tham gia dự thầu và các đơn vị liên quan.

Theo nguồn tin từ UBND huyện Quảng Xương cho biết, đơn vị này vừa có văn bản báo cáo cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa về tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2019 trên địa bàn huyện. Theo đó, cơ quan này đã thực hiện nghiêm túc theo các quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch & Đầu tư. Các gói thầu đều được đăng tải trên mạng đấu thầu quốc gia, không có gói thầu nào bị hủy.

Trong năm 2019, UBND huyện Quảng Xương không nhận được kiến nghị nào từ các đơn vị tham gia dự thầu và các đơn vị liên quan. Đội ngũ cán bộ được phân công tham gia công tác đấu thầu (Phòng Kinh tế & Hạ tầng, Phòng Tài chính – Kế hoạch và Ban quản lý dự án) đều đã được bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ đấu thầu. Các nhà thầu trúng thầu đều có năng lực tốt về chuyên môn, kinh nghiệm, năng lực tài chính đầy đủ, đảm bảo thực hiện tốt và đúng tiến độ các gói thầu.

Trong năm qua, trên địa bàn huyện có 383 gói thầu sử dụng vốn ngân sách nhà nước được thực hiện lựa chọn nhà thầu thực hiện. Trong đó, có 115 gói thầu xây lắp, 267 gói thầu tư vấn và 1 gói thầu mua sắm hàng hóa. Tổng giá gói thầu là 230.839.000.000 đồng (Hai trăm ba mươi tỷ tám trăm ba mươi chín triệu đồng), tổng giá trúng thầu là 230.394.000.000 đồng (Hai trăm ba mươi tỷ ba trăm chín mươi tư triệu đồng), chênh lệch 445.000.000 đồng (Bốn trăm bốn mươi lăm triệu đồng), tỷ lệ tiết kiệm sau đấu thầu “siêu thấp”, chỉ đạt hơn 0,19%.

Trúng thầu sát giá

Vị lãnh đạo được UBND huyện Quảng Xương phân công phụ trách công tác đấu thầu là Phó Chủ tịch Mai Khả Hằng. Trong năm 2019, ông Hằng đã ký hàng chục Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu các công trình đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước, trong đó phần lớn là kết quả trúng sát giá, tiết kiệm thầu được cho là…siêu thấp.

Quyết định số 6735/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 của UBND huyện Quảng Xương về việc phê duyệt kết quả đấu thầu xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư, dân cư phục vụ GPMB dự án đường giao thông nối TP Sầm Sơn với Khu Kinh tế Nghi Sơn (giai đoạn 1) đoạn qua xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa (giai đoạn 2). Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tân Thanh, giá trúng thầu: 11.252.268.000 đồng, giá mời thầu là: 11.264.391.000 đồng,  số tiền tiết kiệm sau đấu thầu được hơn 12 triệu đồng, tỷ lệ tiết kiệm siêu thấp: khoảng hơn 0,1%.

Ngày 12/12/2019, ông Mai Khả Hằng, Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương ký Quyết định số 6736/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đấu thầu xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư, dân cư phục vụ GPMB dự án đường giao thông nối TP Sầm Sơn với Khu kinh tế Nghi Sơn (giai đoạn 1) đoạn qua xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa (giai đoạn 2). Đơn vị trúng thầu là Công ty CP quản lý đường thủy nội địa và xây dựng giao thông Thanh Hóa. Giá trúng thầu là 11.053.377.000 đồng, giá mời thầu là: 11.069.637.000 đồng. Số tiền tiết kiệm sau đấu thầu: hơn 16 triệu đồng, tỷ lệ tiết kiệm: hơn 0,14%.

Quyết định số 7242/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 của UBND huyện Quảng Xương về việc phê duyệt kết quả đấu thầu xây dựng công trình: Đường giao thông từ cầu sông Hoàng xã Quảng Vọng đến UBND xã Quảng Phúc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, hạng mục : nền, mặt đường, công trình thoát nước. Đơn vị trúng thầu: Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Thịnh Việt - Công ty CP tư vấn thực nghiệm và xây dựng Minh Châu. Giá trúng thầu: 11.193.157.000 đồng, giá mời thầu: 11.216.973.000 đồng. Số tiền tiết kiệm sau đấu thầu: hơn 23 triệu đồng, tỷ lệ tiết kiệm hơn 0,2%.

Trước đó ngày 09/7/2019, Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương Mai Khả Hằng ký Quyết định 4043/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đấu thầu xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Quảng Phong đi Quảng Hòa (đoạn QL 1 A đi cầu Chào) hạng mục: nền, mặt đường, hệ thống thoát nước. Đơn vị trúng thầu là Liên danh Công ty TNHH Minh Đạt – Công ty TNHH Tiền Phương. Giá trúng thầu: 12.834.726.000 đồng; giá mời thầu: 12.856.861.000 đồng. Số tiền tiết kiệm sau đấu thầu hơn 22 triệu đồng, tỷ lệ tiết kiệm khoảng hơn 0,17%.

Trong năm 2019, tỷ lệ tiết kiệm sau đấu thầu thuộc diện thấp “kỷ lục” thuộc về Công trình hạ tầng kỹ thuật MBQH khu dân cư thôn Tân Đoài, xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương (MBQH số 28.XD/UB ngày 26/4/2018 – giai đoạn 1). Đơn vị trúng thầu là công ty CP Ngọc Châu với mức giá 11.300.955.000 đồng (giá mời thầu: 11.308.780.000 đồng). Số tiền tiết kiệm sau đấu thầu là: hơn 7.000.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,07%.

Nhà thầu “quen mặt”

Không chỉ có tỷ lệ tiết kiệm sau đấu thầu siêu thấp, hoạt động đấu thầu lĩnh vực xây lắp ở Quảng Xương năm 2019 còn xuất hiện một số đơn vị trúng thầu …quen mặt. Điển hình là Công ty TNHH xây dựng Hoàng Dũng có địa chỉ tại Phố 2, thị trấn Quảng Xương, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá. Công ty này liên tiếp trúng thầu nhiều dự án, công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước với kết quả sát giá, tỷ lệ tiết kiệm sau đấu thầu siêu thấp.

Cụ thể: Ngày 14/6/2019, Công ty TNHH Hoàng Dũng trúng thầu công trình Hạ tầng kỹ thuật MBQH khu dân cư thôn Tân Đoài, xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương (MBQH số 28 XD/UB ngày 26/4/2018 – Giai đoạn 2). Mức giá trúng thầu là 8.998.014.000 đồng, giá mời thầu là: 9.012.720.000 đồng. Số tiền tiết kiệm sau đấu thầu là: hơn 14 triệu đồng, tỷ lệ tiết kiệm là: hơn 0,15%.

Ngày 12/12/2019, Công ty TNHH xây dựng Hoàng Dũng tiếp tục trúng thầu công trình Hạ tầng kỹ thuật khu ái định cư, dân cư phục vụ GPMB dự án đường giao thông nối TP Sầm Sơn với Khu kinh tế Nghi Sơn (giai đoạn 1) đoạn qua xã Quảng Lợi, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa (giai đoạn 2). Giá trúng thầu là: 7.682.858.000 đồng, giá mời thầu là: 7.698.657.000 đồng. Số tiền tiết kiệm sau đấu thầu là: hơn 15 triệu đồng, tỷ lệ tiết kiệm là: hơn 0,19%.

Đầu năm 2019, Công ty TNHH xây dựng Hoàng Dũng và Công ty TNHH xây dựng Anh Chung còn trúng thầu xây lắp công trình Hạ tầng kỹ thuật MBQH số 24.UB/TN-MT ngày 26/4/2018 thị trấn Quảng Xương với số tiền: 4.490.902.000 đồng.

Bên cạnh Công ty TNHH xây dựng Hoàng Dũng, các doanh nghiệp như: Công ty CP Ngọc Châu có địa chỉ tại  xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tân Thanh, có địa chỉ tại Phố 1, thị trấn Lang Chánh đều là các nhà thầu “quen mặt” trúng thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách tại Quảng Xương.

Liên quan đến công tác đấu thầu, quản lý các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước, tháng 11/2019, Kiểm toán nhà nước vừa chỉ ra hàng loạt sai phạm tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quảng Xương (cơ quan tham mưu trực tiếp cho UBND huyện về công tác đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng), trong đó kiến nghị xử lý tài chính hơn 2,1 tỷ đồng.

Được biết, năm 2018, tổng giá gói thầu trên địa bàn huyện Quảng Xương là 235.780.098.000 đồng, tổng giá trúng thầu là: 234.252.130.000 đồng. Số tiền tiết kiệm sau đấu thầu đạt 1.527.968.000 đồng (cao hơn năm 2019 hơn 1 tỷ đồng), tỷ lệ tiết kiệm là: hơn 0,64% (cao hơn năm 2019 hơn 0,44%). So với tỷ lệ tiết kiệm sau đấu thầu trung bình của tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2018 là 1,71%, tỷ lệ này ở Quảng Xương thấp hơn rất nhiều. (Tỷ lệ tiết kiệm sau đấu thầu bình quân của cả nước giai đoạn 2016 – 2018 là hơn 7%).

Quang Duy