Điều chỉnh kích thước chữ

Tỉnh đầu tiên ra lệnh cấm các tổ chức, cá nhân dạy thêm trong hè

(CLO) Theo đó tỉnh Nghệ An cấm các tổ chức, cá nhân dạy thêm trong hè ngoại trừ việc tổ chức ôn tập học sinh lớp 9, lớp 12 và bồi dưỡng học sinh giỏi.

Audio

Ngày 1/7, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An – ông Thái Văn Thành đã ra văn bản cấm các tổ chức, cá nhân dạy thêm, học thêm trong thời gian học sinh nghỉ hè.

Theo đó, văn bản nêu rõ: Nhằm tạo điều kiện cho học sinh có thời gian nghỉ ngơi, vui chơi, tham gia các hoạt động để phát triển toàn diện và đảm bảo sức khỏe trong điều kiện thời tiết nắng nóng, dịch bệnh diễn biến phức tạp, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu:

Nghệ An cấm các tổ chức, cá nhân dạy thêm trong hè(ngoại trừ việc tổ chức ôn tập học sinh lớp 9, lớp 12 và bồi dưỡng học sinh giỏi tham gia các đội tuyển dự thi quốc gia, quốc tế).

Năm năm thời gian nghỉ hè của trẻ ít nên việc cấm dạy thêm, học thêm được nhiều người ủng hộ (ảnh minh họa - nguồn internet).

Năm năm thời gian nghỉ hè của trẻ ít nên việc cấm dạy thêm, học thêm được nhiều người ủng hộ (ảnh minh họa - nguồn internet).

Để thực hiện nghiêm yêu cầu trên, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị: Đối với các nhà trường: phổ biến, quán triệt đến giáo viên, học sinh và phụ huynh biết và thực hiện nghiêm túc;

Quản lý giáo viên về việc dạy thêm, kịp thời phát hiện, xử lý và kiến nghị xử lý theo thẩm quyền những giáo viên vi phạm quy định.

Đối với các Phòng Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo các trường trên địa bàn thực hiện nghiêm túc yêu cầu trên; Tăng cường công tác kiểm tra, kiến nghị xử lý nghiêm đối với các cá nhân, tổ chức vi phạm;

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện (thành phố, thị xã) chỉ đạo các địa phương thường xuyên rà soát, nắm bắt thông tin và phản ánh kịp thời việc dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường trên địa bàn để kịp thời xử lý.

Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Trinh Phúc