Điều chỉnh kích thước chữ

Tinh gọn thủ tục, nâng cao hiệu lực, hiệu quả ngành thi hành án

(CLO) Chiều 25/11, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2018. Tham dự Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cùng lãnh đạo một số bộ, ban, ngành, địa phương.

Audio
Báo cáo của Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) cho biết, năm 2017, Bộ Tư pháp đã tích cực chỉ đạo toàn hệ thống hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Trong bối cảnh tình hình kinh tế- xã hội đất nước còn nhiều khó khăn, số việc và tiền thụ lý tăng (tăng 5,57% về việc và 19,67% về tiền) cao nhất từ trước đến nay về tiền (gần 173 nghìn tỷ đồng), công tác xác minh, phân loại án tiếp tục được chú trọng; việc giải quyết các vụ việc trọng điểm, khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế- tham nhũng, thu hồi các khoản nợ của tổ chức tín dụng có nhiều tiến bộ… 

Báo Công luận
 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh: Những kết quả thi hành án dân sự, thi hành án hành chính đạt được trong năm 2017 đã góp phần tích cực bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội; quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân; giải phóng các nguồn lực kinh tế, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Báo cáo công tác thi hành án năm 2017 của Chính phủ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4 vừa qua đã được các đại biểu Quốc hội ghi nhận.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém, bất cập mà hệ thống thi hành án dân sự cần khắc phục. Đó là số việc, số tiền có điều kiện thi hành chuyển kỳ sau còn nhiều với gần 144 nghìn việc và gần 57 nghìn tỷ đồng; số vụ việc thi hành án hành chính xong còn đạt tỷ lệ thấp (76,45%). 

Phó Thủ tướng cho rằng, hiện tượng này cho thấy kỷ luật, kỷ cương của các cơ quan nhà nước trong việc chấp hành các bản án, quyết định hành chính có hiệu lực pháp luật còn chưa nghiêm; việc áp dụng biện pháp cưỡng chế còn một số trường hợp chưa chính xác, đầy đủ. Thủ trưởng một số cơ quan thi hành án chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của công tác đối thoại, tiếp công dân, không xử lý dứt điểm vụ việc từ cơ sở dẫn đến khiếu nại, tố cáo vượt cấp. Việc giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài còn chậm; công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành và công tác chuyên môn còn chậm, chưa tạo chuyển biến rõ rệt, nhất là ở cấp Chi cục.

Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng đề nghị hệ thống thi hành án dân sự cần tiếp tục tổ chức nghiên cứu, triển khai hiệu quả những chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Chính phủ trong hoạt động thi hành án dân sự, thi hành án hành chính. Hiện nay, Chính phủ đã đặt ra mục tiêu rút ngắn thời gian giải quyết tranh chấp hợp đồng từ 400 ngày xuống 300 ngày trong năm 2017 và đến năm 2020 là dưới 200 ngày; rút ngắn thời gian giải quyết phá sản doanh nghiệp từ 60 tháng xuống dưới 30 tháng trong năm 2017 và dưới 24 tháng vào năm 2020. Do đó, Bộ Tư pháp cần chỉ đạo cơ quan thi hành án cần phải thay đổi tư duy, nhận thức và hành động để tinh gọn thủ tục, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành án.

Phó Thủ tướng yêu cầu hệ thống cơ quan thi hành án dân sự nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự, thi hành án hành chính theo Nghị quyết số 111/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội. Năm 2018, Bộ Tư pháp cùng các Bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thành, nâng cao chỉ tiêu về việc, số tiền, đặc biệt là thu hồi tiền, tài sản cho ngân sách nhà nước trong những vụ án tham nhũng, kinh tế và thu hồi các khoản nợ của các tổ chức tín dụng. Các cơ quan thi hành án cần tiếp tục tăng cường công tác tự kiểm tra, kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh và cảnh báo, phòng ngừa những vi phạm, sai sót trong toàn hệ thống.

Bộ Tư pháp cần tập trung tham mưu giúp Chính phủ triển khai hiệu quả các nhiệm vụ quản lý nhà nước trong thi hành án hành chính; đề xuất các biện pháp cụ thể nâng cao kỷ luật, kỷ cương của các cơ quan hành chính trong việc chấp hành bản án, quyết định hành chính có hiệu lực pháp luật. Các cơ quan thi hành án dân sự phải tập trung giải quyết các khiếu nại, tố cáo với tinh thần trách nhiệm cao, đúng pháp luật, tăng cường đối thoại trực tiếp với công dân, hạn chế phát sinh những vụ khiếu nại, tố cáo vượt cấp, phức tạp, kéo dài.

Phó Thủ tướng Thường trực cũng đề nghị TAND Tối cao, Viện KSND Tối cao tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc chuyển giao bản án, quyết định; nhanh chóng giải quyết đối với các tranh chấp, yêu cầu về xác định phần sở hữu tài sản, phần quyền sử dụng đất của người phải thi hành án trong tài sản chung của hộ gia đình; giải quyết đúng thời hạn đối với các kiến nghị của cơ quan thi hành án dân sự; quan tâm kiểm sát việc việc tuân theo pháp luật của các đối tượng là tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình tổ chức thi hành án, tăng cường kiểm sát thi hành án hành chính. Bộ Công an, TAND Tối cao, Viện KSND Tối cao phối hợp chặt chẽ trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, thực hiện phong tỏa tài sản đối với các vụ án tham nhũng, kinh tế lớn, tránh tẩu tán tài sản.


PV