Điều chỉnh kích thước chữ

Tình hình kinh doanh của Apple năm 2018 qua những con số

(CLO) Năm tài chính 2018 của Apple đã kết thúc vào ngày 29/9, và lúc này nhà táo cũng đưa ra các con số "biết nói" về tình hình của công ty. Rất nhiều con số ấn tượng cho thấy sự lớn mạnh và khác biệt của Apple so với thị trường chung.

Báo nói Công luận

1. Tuyển thêm 9.000 nhân viên
Theo thống kê từ Apple, hãng đang có 132.000 nhân viên toàn thời gian, tăng 9.000 người so với với năm 2017 (123.000 người). Tuy nhiên, nhà táo không công bố tổng chi tiêu cho nhân viên.

2. Chi phí R&D tăng
Trong năm tài chính 2018, Apple đã chi 14.2 tỷ USD cho các hoạt động nghiên cứu và phát triển, con số này tăng 2.7 tỷ USD so với năm ngoái (11.5 tỷ USD).

3. Mua lại cổ phiếu đã phát hành
2018 là năm mà Apple tiếp tục chiến lược mua lại chính cổ phiếu của mình đã phát hành trước đây, điều này làm sụt giảm số cổ đông xuống 23.712 người, giảm 1.588 cổ đông so với năm 2017.

4. Chi phí bảo hành giảm
Trong năm 2017, Apple dành ra 4.3 tỷ USD để chi tiêu các hoạt động về bảo hành, tuy nhiên trong năm 2018 con số này có hiện tượng giảm dần chỉ còn 4.1 tỷ USD.

5. Giảm số tiền đầu tư
Apple dự đoán sẽ dành ra khoảng 14 tỷ USD cho các hoạt động mua sắm, nâng cấp thiết bị sản xuất, trung tâm dữ liệu, trụ sở công ty, cửa hàng Apple Store trong năm 2019, ít hơn 2.7 tỷ USD so với năm 2018. Bên cạnh các con số biết nói, Apple cũng thừa nhận tranh chấp thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tình hình kinh doanh của công ty trong tương lai.

 Hoàng Anh/Theo MacRumors