Điều chỉnh kích thước chữ

Tỉnh Thái Nguyên chuyển đất hai lúa sang khai thác khoáng sản đã đúng thẩm quyền?

(CLO) Nhiều dấu hỏi xung quanh việc tỉnh Thái Nguyên cho phép Công ty Cổ phần Đầy tư xây dựng và khai thác khoáng sản Thăng Long (Cty Thăng Long) chuyển mục đích sử dụng đất hai vụ lúa để thực hiện dự án đầu tư khai thác khoáng sản đã đúng thẩm quyền?

Báo nói Công luận

Như Congluan.vn đã thông tin, mỏ vàng sa khoáng tại khu vực Khắc Kiệm (xã Thần Sa, Võ Nhai) theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 799/GP-UBND ngày 20/4/2009 của UBND tỉnh Thái Nguyên được cấp phép cho Cty Thăng Long với diện tích là 42,09 ha, trong đó: Diện tích mặt bằng công nghiệp và văn phòng 8ha; Diện tích khu vực khai thác 34,09 ha đất trồng lúa 2 vụ thuộc cánh đồng Khắc Kiệm nuôi sống hàng trăm hộ dân xóm Xuyên Sơn; Trữ lượng 1.312.232m3 cát quặng nguyên khai; Sản lượng khai thác 240.000,0 m3 cát quặng/năm; Thời hạn khai thác 6,5 năm kể từ ngày ký, trong đó bao gồm cả thời gian xây dựng cơ bản mỏ, khai thác và hoàn thổ, phục vụ môi trường.

Cánh đồng Khắc Kiệm là đất trồng lúa 2 vụ. Ảnh A.Đ

Đến ngày 28/01/2015, UBND tỉnh Thái Nguyên mới thực hiện cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Cty Thăng Long thực hiện dự án đầu tư khai thác mỏ vàng sa khoáng khu vực Khắc Kiệm và công trình phụ trợ tại xã Thần Sa với quy mô 56,09 ha (trong đó diện tích đăng ký theo kế hoạch sử dụng đất năm 2015 là 54,1 ha) bao gồm: Diện tích khu vực khai thác khu vực Khắc kiệm là 34,09 ha đất trồng  lúa 2 vụ thuộc Cánh đồng Khắc Kiệm; Diện tích xây dựng công trình phụ trợ 22 ha. Thời gian hoạt động của dự án 6,5 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Cho đến khi sắp hết hạn giấy phép, Cty Thăng Long chưa triển khai thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng được diện tích khu vực khai thác 34,09 ha đất trồng lúa 2 vụ thuộc cánh đồng Khắc Kiệm do người dân không đồng ý với việc đền bù giải phóng mặt bằng bởi việc mất đất sản xuất sẽ ảnh hưởng đến sinh kế và đời sống người dân toàn bộ xóm Xuyên Sơn.

Ngày 02/10/2015 khi chỉ còn mấy ngày nữa hết thời hạn Giấy phép khai thác khoáng sản số 799/GP-UBND ngày 20/4/2009, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 2646/QĐ-UBND điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản đã cấp trước đây. Trong đó, giảm trữ lượng khai thác xuống còn 241.502 m3 cát quặng; giảm công suất khai thác xuống còn 17.000 m3 cát quặng/năm; tăng thời gian hoạt động lên 17 năm (tính từ ngày 28/01/2015 đến hết ngày 28/01/2032), trong đó thời gian xây dựng cơ bản mỏ 01 năm, thời gian khai thác 15 năm, thời gian cải tạo phục hồi môi trường 01 năm.

Tuy nhiên, theo quy định của Luật Đất đai, để thực hiện dự án đầu tư khai thác mỏ vàng sa khoáng khu vực Khắc Kiệm của Cty Thăng Long, cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ được quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất khi có văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ. Bởi, khu vực khai thác có tổng diện tích là 34,09 ha là đất lúa 2 vụ.

Tuy nhiên không hiểu sao, trên cơ sở Tờ trình số 168/TTr-UBND ngày 04/12/2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên, ngày 8/12/2018, tại Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII họp đã ban hành Nghị quyết số 25/NQ-HĐND về việc thông qua kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2018 và kế hoạch sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên theo tờ trình của UBND tỉnh Thái Nguyên. 

Cụ thể Nghị quyết này, HĐND tỉnh Thái Nguyên thông qua việc tách Dự án Mỏ vàng sa khoáng Khắc Kiệm có tổng diện tích khu vực khai thác là 34,09 ha thuộc đất trồng lúa 2 vụ của người dân đang canh tác thành đất công trình, dự án đã được phê duyệt bổ sung, chuyển tiếp trong năm 2018 với diện tích đã chuyển mục đích sử dụng đất Mỏ vàng sa khoáng Khắc Kiệm và công trình phụ trợ (đợt 1) là 10 ha, trong đó diện tích đất trồng lúa là 8 ha.

Trong Nghị quyết này còn đề cập diện tích đất công trình, dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất; có sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa, dưới 20 ha rừng phòng hộ, rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Theo đó năm 2019, tiếp tục sẽ chuyển mục đích sử dụng đất Mỏ vàng sa khoáng Khắc Kiệm và công trình phụ trợ với diện tích 8 ha, trong đó diện tích đất trồng lúa là 8 ha.. Như vậy diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích khai thác khoáng sản của Dự án mỏ vàng sa khoáng Khắc Kiệm theo Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh Thái Nguyên có tổng hai đợt là 16 ha.

Đối chiếu với quy định Luật Đất đai thì điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư việc HĐND tỉnh Thái Nguyên ban hành Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 cho phép chuyển mục đích sử dụng 16 ha đất trồng lúa sang đất khai thác khoáng sản Dự án đầu tư khai thác mỏ vàng sa khoáng khu vực Khắc Kiệm của Cty Thăng Long liệu đã đúng thẩm quyền?

Đề nghị HĐND tỉnh Thái Nguyên khẩn trương kiểm tra, xem xét lại việc chuyển mục đích sử dụng 34,09 ha đất trồng lúa hai vụ để thực hiện Dự án đầu tư khai thác mỏ vàng sa khoáng khu vực Khắc Kiệm của Cty Thăng Long theo đúng quy định.

Tuấn Mạnh