Điều chỉnh kích thước chữ

Tinh thần Dầu khí nhìn từ cuộc “đối thoại với người lao động”

(CLO) Đây là cuộc đối thoại của Tổng Giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng vào cuối tháng 11 vừa qua tại Hà Nội. Cuộc đối thoại diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Đại biểu người lao động Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Cơ quan Tập đoàn) năm 2019.

Audio

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã nghe báo cáo tóm tắt kết quả sản xuất kinh doanh  năm 2019, phương hướng thực hiện kế hoạch 2020 của Công ty Mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Năm 2019 là năm thứ tư PVN thực hiện kế hoạch 5 năm 2016-2020, thực hiện Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035. Việc thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2019 mang tính quyết định để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2016-2020.

Tổng Giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng chủ trì đối thoại với người lao động Cơ quan Tập đoàn năm 2019

Tổng Giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng chủ trì đối thoại với người lao động Cơ quan Tập đoàn năm 2019

Trong bối cảnh ngành Dầu khí nói chung và PVN nói riêng tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức có nhiều tác động không tích cực tới mọi mặt của Tập đoàn trong năm 2019 và những năm tiếp theo, Tập đoàn đã đề ra phương châm hành động trong năm 2019 là “Bản lĩnh - Đoàn kết - Đổi mới - Hành động". 

Với quyết tâm cao trong chỉ đạo, điều hành, chủ động xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp ngay từ tháng 12/2018 của Thường vụ Đảng ủy, HĐTV, Ban Tổng giám đốc Tập đoàn, cùng với sự cố gắng, đoàn kết của toàn thể CBCNV toàn Tập đoàn, đến 31/10/2019, Tập đoàn đã về đích trước 4 chỉ tiêu kế hoạch năm.

Trong đó, gia tăng trữ lượng dầu khí đạt 13,0 triệu tấn quy dầu, vượt 4,0% so với kế hoạch năm (kế hoạch năm 10-15 triệu tấn quy dầu), cao hơn 1,0 tiệu tấn quy dầu so với thực hiện năm 2018 (kế hoạch năm 12 triệu tấn quy dầu); Tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 627,7 nghìn tỷ đồng, vượt 2,5% kế hoạch năm (kế hoạch năm 612,2 nghìn tỷ đồng); Lợi nhuận sau thuế hợp nhất Tập đoàn đạt 26,5 nghìn tỷ đồng, vượt 7,3% kế hoạch năm (kế hoạch năm 24,7 nghìn tỷ đồng); Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn đạt 87,5 nghìn tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch năm.

Công tác tái cấu trúc doanh nghiệp, thoái vốn, cổ phần hóa các đơn vị thành viên đều thực hiện đúng theo chủ trương được phê duyệt. Các hoạt động khoa học công nghệ, đào tạo được triển khai theo kế hoạch đề ra; công tác an ninh, an toàn dầu khí, an toàn môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trên các công trình dầu khí được giám sát chặt chẽ và thực hiện nghiêm túc. Công tác an sinh xã hội tiếp tục được tích cực triển khai thực hiện theo cam kết.

Đạt được những kết quả quan trọng đó là bởi, tập thể lãnh đạo Tập đoàn luôn xác định rõ mục tiêu phát huy tối đa và hiệu quả mọi nguồn lực, thực hiện đồng bộ các giải pháp ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2019. Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Đồng thời, Tập đoàn đã chỉ đạo người đứng đầu các đơn vị, các đoàn thể chính trị - xã hội của Tập đoàn quán triệt các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 258 và theo chức năng nhiệm vụ của từng tổ chức, đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để triển khai thực hiện phù hợp với thực tế từng đơn vị.

Thêm nữa là đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2019, HĐTV Tập đoàn đã ban hành Chỉ thị số 1490/CT-DKVN ngày 01/8/2019, phổ biến quán triệt đến từng đơn vị thành viên tập trung thực hiện đồng bộ 05 nhóm giải pháp để bảo đảm hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 đã đề ra; Tổng giám đốc Tập đoàn đã ban hành Chỉ thị phân công trong ban Tổng giám đốc, các ban chức năng Tập đoàn tập trung xử lý các khó khăn, kiến nghị của từng đơn vị. Ban hành rà soát quy chế, quy định, quy trình nhằm phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng Ban trong Công ty mẹ - Tập đoàn, đồng thời nâng cao công tác quản trị.

Bên cạnh đó, Tập đoàn cũng kiên quyết chấn chỉnh kỷ luật lao động và ý thức trách nhiệm trong toàn Tập đoàn nhất là tại Công ty Mẹ; bố trí, sắp xếp cán bộ đúng năng lực, trình độ, chấn chỉnh ngay các biểu hiện né tránh, sợ trách nhiệm, không đáp ứng. Chủ động thực hiện cắt giảm tối đa các chi phí thuê ngoài, các nhiệm vụ chưa thật sự cấp bách. Chỉ đạo, đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị thành viên tổ chức trực an toàn và bố trí ca/kíp đảm bảo duy trì ổn định sản xuất kinh doanh, chấp hành nghiêm túc công tác phòng cháy, chữa cháy trong mùa hanh khô và trong các dịp nghỉ lễ, Tết...

Cũng tại hội nghị, đại diện các Ban chuyên môn Tập đoàn, đại diện Công đoàn Cơ quan Tập đoàn, đại diện Ban Thanh tra Nhân dân đã trình bày các báo cáo: "Báo cáo tài chính, các nội dung công khai tài chính khác liên quan đến người lao động tại Cơ quan Tập đoàn"; "Báo cáo tóm tắt nội dung Quy chế Dân chủ cơ sở tại Cơ quan Tập đoàn và Đề án Tái tạo Văn hóa Petrovietnam"; "Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Ban Thanh tra nhân dân"; "Báo cáo đánh giá việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động tại Cơ quan Tập đoàn"; "Tổng hợp nội dung sửa đổi, bổ sung Thỏa ước lao động tập thể" và "Báo cáo kết quả tiếp thu ý kiến của người lao động đối với Quy chế trả lương, trả thưởng và quỹ phúc lợi của Cơ quan Tập đoàn".

Nét đẹp trong văn hóa dầu khí cùng với những truyền thống của các thế hệ

Nét đẹp trong văn hóa dầu khí cùng với những truyền thống của các thế hệ "những người đi tìm lửa" sẽ tiếp tục được truyền lại cho các thế hệ trẻ hôm nay và mai sau...

Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn, Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng cùng các đồng chí trong Ban Tổng giám đốc, lãnh đạo các Ban Chuyên môn/Văn phòng Tập đoàn đã trực tiếp đối thoại với người lao động Cơ quan Tập đoàn, trả lời những câu hỏi của người lao động liên quan đến chính sách, chế độ phúc lợi, giải quyết các thắc mắc, ý kiến nhằm tạo môi trường làm việc thân thiện, phù hợp, an toàn để người lao động yên tâm công tác. Đại diện người lao động Cơ quan Tập đoàn cũng đưa ra nhiều ý kiến, thảo luận đóng góp ý kiến vào các báo cáo tại hội nghị.

Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng cũng đề nghị các ban liên quan tiếp thu các ý kiến đóng góp nhằm sửa đổi các báo cáo để hoàn thiện và sớm ban hành. Đối với các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2020 của Tập đoàn, Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh cần nâng cao công tác quản trị, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường đoàn kết tạo nên sức mạnh tổng hợp vì sự phát triển chung, tập trung xử lý các dự án khó khăn, đẩy mạnh tiến độ các dự án đang triển khai.

Đặc biệt, Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng cũng lưu ý cần phải thực hiện tốt Văn hóa Doanh nghiệp Petrovietnam vừa đậm đà bản sắc dân tộc, vừa mang đặc trưng của truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam, tạo động lực khích lệ tinh thần lao động của người lao động, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Vì sao mà vị Tổng Giám đốc trẻ tuổi này lại  nhắc nhiều về vấn đề văn hóa Petrovietnam?

Là bởi, trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, giá trị văn hóa Petrovietnam đã được hình thành và ngày càng đậm nét, góp phần quan trọng xây dựng thương hiệu Petrovietnam nhiều năm nay. Thương hiệu đó thể hiện qua phong cách về thái độ và hành vi ứng xử, xử lý công việc hằng ngày cho từng thành viên và mỗi bộ phận vì sự thịnh vượng của Doanh nghiệp. Nét đẹp trong văn hóa dầu khí cùng với những truyền thống của các thế hệ "những người đi tìm lửa" sẽ tiếp tục được truyền lại cho các thế hệ trẻ hôm nay và mai sau...

Hà Vân