Điều chỉnh kích thước chữ

TKV: Phó Tổng giám đốc nhiều nhất trong các tập đoàn

(CLO) Hiện Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) có đến tận 7 Phó Tổng giám đốc, nhiều hơn cả Tập đoàn Dầu khí và Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Báo nói Công luận

Tập đoàn có nhiều Phó Tổng giám đốc?

TKV vừa có tờ trình đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch một số cán bộ đã hết tuổi quy hoạch giai đoạn 2018-2021, đồng thời bổ sung vào quy hoạch một số cán bộ kế cận chức danh Chủ tịch hội đồng thành viên (HĐTV), Tổng Giám đốc giai đoạn 2018-2021.

 Trụ sở tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tại Hà Nội

 

Quy hoạch cán bộ kế cận các chức danh Chủ tịch, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc TKV đã được Ban cán sự Đảng bộ Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 06 ngày 31/8/2017.

Tuy nhiên đến nay, nhiều trường hợp cán bộ trong quy hoạch đã không còn đủ điều kiện, tiêu chuẩn của chức danh quy hoạch (do đến năm 2018 đã hết tuổi quy hoạch) do đó, TKV phải xem xét bổ sung các nhân tố mới vào quy hoạch để làm cơ sở đào tạo, sử dụng cán bộ trong giai đoạn 2018-2021 và những năm tiếp theo.

Qua rà soát, TKV đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch cán bộ đã hết tuổi quy hoạch giai đoạn 2018-2021 gồm: 1 cán bộ kế cận chức danh Chủ tịch HĐTV, 1 cán bộ kế cận chức danh Tổng Giám đốc TKV, 2 cán bộ kế cận chức danh thành viên HĐTV.

Cụ thể, TKV đã đề nghị đưa ông Nguyễn Ngọc Cơ (sinh năm 1962 - hiện giữ vị trí Phó Tổng giám đốc TKV) ra khỏi quy hoạch cán bộ kế cận chức danh Chủ tịch HĐTV cũng như Tổng giám đốc TKV. Ngoài ra còn có ông Phạm Công Hương (sinh năm 1962 - hiện giữ chức Trưởng ban, Thành viên Ban quản lý vốn TKV) cũng bị đề nghị đưa ra khỏi diện quy hoạch làm thành viên HĐTV.

Đồng thời, TKV đề xuất bổ sung vào quy hoạch giai đoạn 2018 - 2021: 1 cán bộ kế cận chức danh Chủ tịch HĐTV, 2 cán bộ kế cận chức danh Tổng Giám đốc. Cụ thể ông Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1965 - hiện giữ chức Phó Tổng Giám đốc TKV) được đề nghị bổ sung vào quy hoạch chức danh kế cận Chủ tịch HĐTV. Ông Tuấn cũng được bổ sung vào quy hoạch kế cận Tổng Giám đốc cùng với ông Nguyễn Hoàng Trung (sinh năm 1969 - hiện giữ vị trí Phó Tổng giám đốc TKV).

Thời điểm hiện tại, TKV có đến 7 Phó Tổng giám đốc, gồm các ông: Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Ngọc Cơ, Khuất Mạnh Thắng, Vũ Anh Tuấn, Nguyễn Đình Thịnh, Nguyễn Hoàng Trung, Lê Quang Dũng. Số Phó Tổng giám đốc của TKV nhiều hơn cả Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, hiện có 4 ông, là: Nguyễn Quốc Thập, Lê Mạnh Hùng, Nguyễn Sinh Khang, Đỗ Chí Thanh.

Trong khi đó, số Phó Tổng giám đốc của Tập đoàn Điện lực hiện cũng chỉ có 5 người, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) có 4 Phó Tổng giám đốc.

Xét về doanh thu thì EVN đang dẫn đầu với trên 300.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 8145 tỷ đồng. Với doanh thu này, EVN xếp trên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) là 271.404 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế của PVN là 48220 tỷ đồng. Đứng thứ 3 là Viettel với 249.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 43946 tỷ đồng. Petrolimex xếp thứ 4 với 153.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 4785 tỷ đồng. TKV đứng thứ 5 với 107.000 tỷ đồng doanh thu, lãi trước thuế là 3051 tỷ đồng.

Nhiều lãnh đạo TKV thu nhập 'cứng' hơn nửa tỉ đồng/năm

Trong bản công bố thông tin số 2577/TKV-TS của Tập đoàn TKV ngày 2/6/2017 gửi Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thông báo mức thu nhập của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, thành viên ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên, Tổng Giám đốc hoặc giám đốc, Phó Tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng thì hiện tại Tập đoàn này đang có nhiều cá nhân chủ chốt có mức thu nhập trên nửa tỷ đồng.

Cụ thể ông Lê Minh Chuẩn, Chủ tịch HĐTV là người có thu nhập từ lương cao nhất với số tiền 621 triệu đồng/12 tháng (bình quân 51,7 triệu đồng/tháng). Tiếp đến là ông Đặng Thanh Hải, Tổng Giám đốc, có thu nhập 603 triệu đồng/12 tháng (trung bình 50,2 triệu/tháng).

Các thành viên Hội đồng thành viên gồm ông Phạm Văn Mật, Nguyễn Văn Hải, Vũ Thành Lâm, Nguyễn Chiến Thắng đều có mức thu nhập từ lương như nhau là 552 triệu/12 tháng (bình quân mỗi tháng 46 triệu). Các Phó Tổng giám đốc có thu nhập là 552 triệu đồng/năm. Kế toán trưởng TKV có thu nhập 576 triệu đồng/năm.

Các kiểm soát viên nhà nước: Lưu Anh Tuấn, Phạm Thanh Hải, Đỗ Thị Loát đều có thu nhập tương đương là 576 triệu đồng/năm. Trung bình mỗi tháng các kiểm soát viên nhận 48 triệu đồng. Theo TKV, số tiền lương quyết toán của kiểm soát viên nhà nước TKV chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Vừa qua, TKV thực hiện Đề án tái cơ cấu được Thủ tướng phê duyệt, định hướng để trở thành Tập đoàn kinh tế có trình độ công nghệ, mô hình quản trị theo hướng hiện đại và chuyên môn hóa cao; cơ cấu tổ chức gọn nhẹ, hợp lý…

Để thực hiện Đề án này, các Công ty con của TKV đã tập trung sắp xếp các phòng ban chuyên môn, phân xưởng sản xuất trực thuộc Công ty theo hướng gọn nhẹ, giảm tối đa đầu mối, chuyên môn hóa bộ máy quản lý để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

Các đơn vị trực thuộc TKV đã thực hiện nghiêm túc Đề án nhưng trên Tập đoàn dường như chưa thực sự triển khai một cách quyết liệt. Minh chứng là hiện Tập đoàn có đến 7 Phó Tổng giám đốc. Dư luận cho rằng bộ máy như vậy khá cồng kềnh, thiếu hiệu quả, tốn kém chi phí lương thưởng hàng năm.

Viết Cường