Điều chỉnh kích thước chữ

Tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Ðề án An ninh lương thực quốc gia

(CLO) Hội nghị cần tập trung đánh giá kết quả được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân; đề xuất chủ trương, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia cho giai đoạn mới; đồng thời chuẩn bị tốt công tác hậu cần, đảm bảo tổ chức Hội nghị thiết thực, hiệu quả.

Báo nói Công luận

Đây là nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Công văn số 10008/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện KL số 53-KL/TW của Bộ CT và NQ số 63/NQ-CP của CP về Đề án "An ninh lương thực quốc gia đến năm 2020".

An ninh lương thực là vấn đề trọng đại của đất nước trước mắt cũng như lâu dài. Ảnh: internet

An ninh lương thực là vấn đề trọng đại của đất nước trước mắt cũng như lâu dài. Ảnh: internet

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương và các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung, chương trình, rà soát báo cáo tham luận để phục vụ cho báo cáo tổng kết tại Hội nghị.

Hội nghị trên sẽ được tổ chức vào cuối tháng 11/2019 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế tại số 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội.

Kết luận số 53-KL/TW của Bộ Chính trị nêu rõ những vấn đề lớn cần phải thực hiện để phát triển nông nghiệp, nông thôn, sản xuất lương thực, thực phẩm góp phần bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội và ổn định chính trị của đất nước là: Quy hoạch, phát triển sản xuất nông nghiệp toàn diện, hiệu quả là cơ sở để bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia; gắn sản xuất với các hình thức tổ chức phù hợp để đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu lương thực, thực phẩm trong mọi tình huống, nâng cao dinh dưỡng, cải thiện bữa ăn của nhân dân; phát huy lợi thế về cây lúa là chính và phát triển lương thực, thực phẩm thành các vùng sản xuất hàng hoá có hiệu quả và sức cạnh tranh cao; đẩy mạnh cơ giới hoá, chế biến, bảo quản theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá và bảo vệ môi trường bền vững; cân đối hài hoà giữa tiêu dùng trong nước và xuất khẩu lương thực, thực phẩm. Tổ chức tốt hệ thống mua, bán và dự trữ ở các vùng miền, tạo thuận lợi cho mọi người dân tiếp cận dễ dàng về lương thực, thực phẩm với chất lượng, hiệu quả ngày càng cao.

Mục tiêu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 phải bảo đảm đủ nguồn cung cấp lương thực với sản lượng cao hơn 2 lần tốc độ tăng dân số. Chấm dứt tình trạng thiếu đói lương thực, nâng cao chất lượng bữa ăn. Bảo đảm lãi của nông dân sản xuất lúa trên 30% giá thành sản xuất.

Quốc Trần