Điều chỉnh kích thước chữ

Tọa đàm thanh niên với chủ đề “Cộng đồng ASEAN và năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam”

(CLO) Chiều ngày 07/8/2019, nhằm kỷ niệm 52 năm ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á - ASEAN (8/8/1967 - 8/8/2019) hướng tới năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Tọa đàm "Cộng đồng ASEAN và năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam".

Audio

Phát biểu tại Tọa đàm, đồng chí Trần Hữu - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương mong rằng khẳng định, từ buổi Tọa đàm và những chia sẻ thông tin, kinh nghiệm hết sức quý báu của các đồng chí diễn giả, các đoàn viên, thanh niên trong Khối sẽ tích lũy được những kiến thức chung về tình hình khu vực ASEAN, về những cơ hội và thách thức của Việt Nam trong vai trò chủ tịch ASEAN năm 2020 đồng thời khơi dậy tinh thần học hỏi, nghiên cứu, không ngừng trau đồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ trong mỗi đồng chí cán bộ đoàn viên.

Đồng chí Trần Hữu - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Tọa đàm

Đồng chí Trần Hữu - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Tọa đàm

Đồng chí đề nghị các đồng chí cán bộ, đoàn viên, thanh niên phải trở thành những tuyên truyền viên, báo cáo viên nhằm trao đổi, truyền đạt những kiến thức, hiểu biết tại Tọa đàm này vào thực tiễn hoạt động góp phần nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên nói chung và bản lĩnh chính trị, kỹ năng công tác quốc tế thanh niên của đội ngũ cán bộ đoàn chủ chốt và đoàn viên, thanh niên nói riêng.

Các diễn giả trao đổi và chia sẻ các kiến thức với đoàn viên, thanh niên Khối các cơ quan Trung ương

Các diễn giả trao đổi và chia sẻ các kiến thức với đoàn viên, thanh niên Khối các cơ quan Trung ương

Tại buổi Tọa đàm, các diễn giả đã trao đổi và chia sẻ với đoàn viên, thanh niên Khối các cơ quan Trung ương các kiến thức về một số vấn đề. Thứ nhất là, ASEAN và Cộng đồng ASEAN: tình hình chính trị - xã hội tại các quốc gia Đông Nam Á, Cộng đồng ASEAN và giao lưu nhân dân ASEAN. Thứ hai là, nhận thức về vai trò Chủ tịch ASEAN của Việt Nam: Cơ hội, thách thức và yêu cầu đặt ra. 

Đặc biệt, Tọa đàm lần này cũng nhằm đề xuất các giải pháp tăng cường hơn nữa hình ảnh, vai trò và vị thế của nước ta tại khu vực và quốc tế, nhất là trên cương vị Chủ tịch ASEAN.

Theo đó, tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong Khối cơ quan Trung ương về Cộng đồng ASEAN, vị trí, vai trò trung tâm của Cộng đồng ASEAN trong các tiến trình khu vực, đặc biệt là năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam và tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng công tác hoạt động quốc tế thanh niên.

Đoàn viên, thanh niên Khối các cơ quan Trung ương tham dự Tọa đàm

Đoàn viên, thanh niên Khối các cơ quan Trung ương tham dự Tọa đàm

Đây là hoạt động ý nghĩa phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên Khối các cơ quan Trung ương trong công cuộc hội nhập quốc tế, gắn hoạt động chuyên môn với công tác đoàn.

PV