Điều chỉnh kích thước chữ

Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam có tân Tổng giám đốc

(CLO) Ông Phạm Hồng Quang vừa được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam.

Audio
Ông Phạm Hồng Quang (người đứng) - tân Tổng giám đốc VEC

Ông Phạm Hồng Quang (người đứng) - tân Tổng giám đốc VEC

Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) vừa có quyết định bổ nhiệm có thời hạn, nhiệm kỳ 5 năm đối với ông Phạm Hồng Quang, thành viên Hội đồng thành viên VEC giữ chức Tổng giám đốc VEC. Quyết định bổ nhiệm ông Phạm Hồng Quang có hiệu lực từ ngày 1/2/2021.

Trước đó, ngày 25/1/2021, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã ký quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn, nhiệm kỳ 5 năm đối với ông Phạm Hồng Quang, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư phát triển và quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long (Cửu Long CIPM thuộc Bộ GTVT).

Ông Phạm Hồng Quang sinh năm 1973, là thạc sỹ kỹ thuật cầu đường và đã từng có thời gian dài làm việc tại Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam.

Trước khi được Bộ GTVT điều động, bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Cửu Long CIPM vào năm 2016, ông Quang là Phó Tổng giám đốc VEC.

Đầu tháng 12/2020, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp quyết định điều động và bổ nhiệm có thời hạn, nhiệm kỳ 5 năm ông Trương Việt Đông, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên VEC.

Ông Trương Việt Đông là Thạc sỹ kinh tế. Trước khi được tiếp nhận bổ nhiệm có thời hạn giữ chức Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam vào tháng 8/2017, ông Đông là Phó Vụ trưởng Vụ tài chính, Bộ GTVT, trực tiếp làm Kiểm soát viên chuyên trách tại VEC kiêm Kiểm soát viên tại Cửu Long CIPM.

Vào cuối tháng 8/2020, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã quyết định điều động ông Mai Tuấn Anh, Chủ tịch Hội đồng thành viên và ông Trần Văn Tám, Tổng giám đốc VEC về công tác tại Tổ tái cơ cấu thúc đẩy sắp xếp, cơ cấu lại, cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước và xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả do các bộ, ngành chuyển giao về Ủy ban.

Trong thời gian chờ kiện toàn nhân sự, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp giao ông Phùng Minh Mỡ, Thành viên Hội đồng thành viên phụ trách Hội đồng thành viên, ông Nguyễn Quốc Bình, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Tổng giám đốc VEC.

Trước đó, ông Mai Tuấn Anh và ông Trần Văn Tám bị thi hành kỷ luật cảnh cáo sau khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương họp kỳ thứ 44 kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy VEC và một số cá nhân tại doanh nghiệp này.

T.Toàn